Vorige week maandagavond was een bijzondere raadsvergadering. Op de agenda stonden de Jaarstukken: een verslag van wat de gemeente Gouda afgelopen jaar heeft gedaan, met cijfers en feiten. Dat lijkt saai en technisch, maar biedt ook mogelijkheden. Want wat doen we met het geld dat ‘over’ is? 

Bij het bouwen van de eerste helft van Westergouwe is winst gemaakt. Omdat er nog meer huizen moeten komen, wilde het college deze winst van E 2,6 miljoen in de reservepot stoppen voor de wijk. Aan het begin van het jaar is door de raad gezegd dat er meer sociale woningbouw nodig is: 33% in Westergouwe. Dat kost geld, dus willen we nu graag de gemaakte winst daarvoor reserveren. 

Maandagavond is daarom door Gert van de Brink een amendement ingediend op de Jaarrekening, zodat de winst in de reservepot gaat voor Westergouwe waarbij de raad mag bepalen waarvoor dat geld is. De raad houdt dus het budgetrecht om hiermee sociale woningbouw te realiseren en het college mag dit bedrag niet zomaar inzetten. Deze motie is unaniem aangenomen. 

Aan het eind van de vergadering diende Mirjam Roos een motie in, samen met Theresia Uittenbroek van Gouda Vitaal. We willen graag een meldpunt voor ontoegankelijkheid. Want als er nu een lantarenpaal midden op de stoep staat, of een bouwcontainer voor een rolstoelafrit, kun je dat nergens melden. Want we willen dat in Gouda ook mensen met een beperking overal kunnen meedoen, zonder belemmeringen. Het mooiste is als je deze dingen via de Slim Melden app kunt doorgeven. Ook deze motie is unaniem aangenomen. 

Zo zoeken we naar goede keuzes voor de stad. In dit geval: betaalbare huizen bouwen en zorgen dat iedereen mee kan doen. We zijn blij dat we in de gemeenteraad daarvoor brede steun vinden!

Op 30 maart was het dan echt zover: de beëdiging van de raadsleden. Het voelde echt als een feestavond, met mooie toespraken, applaus, bloemen en een cadeautje. Het is voor mij niet zomaar een baan, raadslid zijn, het is echt een eer om gekozen te zijn. Tegelijk is het ook een verantwoordelijkheid; ik mag vier jaar lang spreken namens de inwoners van Gouda.

Meteen na de verkiezingen is het inwerkprogramma gestart. Bij deze eervolle functie hoort ook dat je kennis van zaken hebt. Je moet weten waar je over praat en wat je bevoegdheden zijn. Gelukkig wordt dat in Gouda heel serieus aangepakt. We hebben iedere week informatieavonden voor de raad.
Ambtenaren legden ons bijvoorbeeld woensdagavond uit hoe het proces gaat voor bestemmingsplannen: op welk moment mag de raad nou iets vinden van bouwplannen? Hoe kun je daar vooraf op sturen, zodat je invloed hebt op wat er komt?

Tegelijk is het politieke proces al begonnen. We vergaderden over welke partijen in een coalitie willen. We vergaderden over raadsbreed werken. We vergaderen als fractie over de formatie en allerlei lopende zaken. Zo zijn we per week toch wel drie avonden bezig.

Het is hard werken, maar het is ook gezellig. We hebben het goed met elkaar als fractie. Het voelt echt als een team en dat helpt enorm, zeker als je moed verzamelt voor de vierde vergadering in een week, op vrijdagavond 21.00. Het worden vast mooie jaren en ik ben met veel plezier begonnen!

Mirjam wil heel graag de woningmarkt in Gouda gaan aanpakken. Ze vertelt over het belang van lezen en waarom ze later graag op Oma Duck wil lijken.

Na een aanloop van negen maanden is eindelijk het verkiezingsprogramma klaar om gepresenteerd te worden. Het was een lang proces, maar we zijn ontzettend dankbaar en blij met het eindresultaat. Nu de laatste puntjes gezet zijn, wil ik graag vertellen hoe er hard is gewerkt door een heel team.

We zijn begonnen met het verzamelen van bouwstenen. Welke onderwerpen willen we in ons programma uitwerken? Wat vinden onze leden daarvan? Wie heeft er verstand van en gaat daarover informatie verzamelen? Zo zijn er teams gevormd die zijn gaan schrijven en praten. Ze hebben gesprekken gevoerd met allerlei mensen die bij hun bouwsteen betrokken zijn. Zelf ben ik bijvoorbeeld gaan praten met wijkteams, om te horen welke wensen en belangen zij hebben.

Daarna zijn de teams gaan schrijven. Iedere bouwsteen zou een hoofdstuk worden, was het plan. Er lagen twee documenten als voorbeeld: het oude verkiezingsprogramma en een format van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie.  Zelf schreef ik met Christiaan Quik de hoofdstukken over Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Want we willen meer woningen, zodat iedereen passend onderdak kan vinden. We willen veilige wegen, waar vooral fietsers en wandelaars de hoofdrol krijgen. Hoe we dat precies willen bereiken en wat daarvoor nodig is, dat kostte heel veel denkwerk.

Vanaf oktober lag er een soort basisstuk. Daarin waren alle hoofdstukken opgenomen en was de meeste input verwerkt. Tussendoor hadden we als fractie regelmatig discussierondjes. Want wat zijn onze standpunten en speerpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid? Welke thema’s zijn actueel en verdienen ook een plekje in het programma? Zo vulden alle schrijvers hun hoofdstukken steeds verder aan.

Wat wij belangrijk vinden, is dat ons verkiezingsprogramma echt Gouds en actueel is. We willen oog voor onze prachtige stad hebben, voor de inwoners, ondernemers en organisaties. We hebben een warm hart voor onze Goudse jeugd, met hun behoefte aan sport, ontspanning en zorg. We zien ook hoe groot de impact van corona is, op allerlei terreinen. Juist daarom hebben we bijna ieder hoofdstuk afgesloten met een paragraaf over corona.

In december was het tijd voor de grote redactieronde. Alle hoofdstukken moesten zo leesbaar mogelijk worden, zonder fouten en zonder herhalingen. Wij willen dat de overheid helder communiceert, betrouwbaar en duidelijk is, met oog voor alle burgers. Dus moet ons eigen verkiezingsprogramma ook aan die eisen voldoen. De lat lag hoog en het was een intensieve klus.

Gelukkig vond onze constructieve en soms kritische ledenvergadering het uiteindelijk een goed programma. Er zijn nog wat wijzigingen voorgesteld en verwerkt. Maar nu is ook de vormgeving afgerond en ligt er een prachtig document. We zijn als fractie ontzettend blij met iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Met deze basis gaan we vol vertrouwen aan de slag voor Gouda!