De ChristenUnie Gouda heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid.

Uit een onderzoek van Andersson Elffers Felix en Improven op verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) blijkt dat de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid bijna 40 procent hoger dan in 2020 werd ingeschat.

De hogere kosten worden veroorzaakt door taken die in 2020 nog niet werden meegerekend, nieuwe uitdagingen zoals netcongestie, taken die arbeidsintensiever zijn en/of taken die inzet in een hogere salarisschaal vergen dan vooraf inschat.

In het onderzoek zijn alleen de kosten meegenomen die decentrale overheden maken in hun eigen processen. De substantiële uitgaven die voor het klimaat- en energiebeleid moeten worden gedaan in de samenleving, de zogenaamde investeringskosten, leken niet te kwantificeren.

Wij vinden een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten voor gemeente Gouda van belang en hebben daarom vragen gesteld aan het college.

Op onze vraag naar welke taken de gemeente Gouda voor zichzelf ziet in het kader van het Klimaat en Energiebeleid (zie ook H3.1 en Bijlage C van genoemd onderzoek), antwoordt het college dat het Duurzaamheidsplan, welke eind 2024 aan de raad aangeboden zal worden, hier inzicht in zal geven. De raad is in mei 2023 geïnformeerd was over de planning inzake een duurzaamheidsplan. Tijdens de begrotingsbehandeling november 2023 werd aangegeven dat ‘gekeken naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de doorrekening en uitwerking daarvan, de raad naar verwachting eind 1e kwartaal 2024 verder kon worden geïnformeerd.’ Het college geeft aan dat de komende jaren, met de ter handneming van het Duurzaamheidsplan, duidelijk zal worden wat de bestaande inzet oplevert en wat er nodig is om de doelstellingen te halen.

In de beantwoording op onze vraag naar het inzicht over de toekomstige uitvoeringskosten van het lokale klimaat- en energiebeleid geeft het college aan dat zij inzicht wil in de middelen die de rijksoverheid (wellicht) beschikbaar gaat stellen om de verschillende doelstellingen op gebied van klimaat en energie te behalen. Het college geeft aan dat het ROB duidelijk maakt dat er een financieel gat zit tussen de inzet die mogelijk is en de inzet die nodig is om het klimaatdoel van 2050 te halen. Gouda wil echter al in 2040 CO2 neutraal zijn. Dat vraagt om extra inspanningen en het nog eerder beschikbaar hebben van financiële (rijks)middelen.

Wij concluderen dat een actueel inzicht in de taken die de gemeente voor zichzelf ziet en de hierbij behorende (toekomstige) uitvoeringskosten (en mogelijke bijdragen hiervoor vanuit het rijk) er momenteel niet is. De uitvoeringskosten zijn niet meegenomen in de (meerjaren)begroting. Wij zien uit naar het toegezegde Duurzaamheidsplan.

 

 

Kom donderdag 23 mei naar Gouda!

Deze en volgende maand staan in het teken van de verkiezingen voor het Europees parlement. En wat wordt het een spannende verkiezing dit keer.  We hopen onze zetel in Europa te kunnen behouden. Elke stem telt, daarom alvast de oproep om op 6 juni naar de stembus te gaan, zodat we ons unieke geluid in Europa kunnen laten blijven horen. We wensen onze eigen Ineke Schaddelee (plaats 6 op de kandidatenlijst) dan ook veel zegen voor de campagne toe.

De ChristenUnie is gestart met de campagne, onder de slogan ‘Jouw vrijheid, onze missie’.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is te lezen via: https://www.christenunie.nl/nl/europeseverkiezingen

De kandidatenposter is inmiddels ook beschikbaar. Als u een poster wilt ontvangen om op een zichtbare plaats op te hangen, dan kunt u Ineke een bericht sturen op: ineke.schaddelee@cugouda.nl

 

 

Politiek café

Op donderdagavond 23 mei 2024 organiseert ChristenUnie Gouda in samenwerking met de ChristenUnie Zuid-Holland en het campagneteam van de Eurofractie een Politiek Café met als thema ‘Europa zonder grenzen’? Pieter Grinwis, lid van de Tweede Kamer namens de ChristenUnie is een van de aanwezigen waarmee we in gesprek gaan. Ook zijn Alette van Kralingen, Ineke Schaddelee en Bert van der Woerd aanwezig als kandidaten voor onze Eurofractie. Uiteraard is ook ons statenlid Djoeki van Woerden van de partij!

Praktische informatie

 • Locatie: LuMina, Omlooppad 2 te Gouda
 • Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

Let op! De mogelijkheid tot parkeren direct bij de locatie is beperkt, het is wel mogelijk de auto in de buurt te parkeren. De locatie is goed met het OV bereikbaar en ligt op ongeveer 10-15 minuten loopafstand van Station Gouda. Zie voor meer info Locatie & routebeschrijving :: CJV-Gouda (cjvgouda.nl).

 

Voorafgaand aan deze avond is de ALV voor de leden van ChristenUnie Gouda.

 1. Opening 19.30 – 19.40
 2. Huishoudelijk deel 19.40 – 19.55
  • Vaststellen agenda en verslag vorige ALV
  • Begroting 2024 & Verantwoording 2023
 3. Rondvraag en afsluiting 19.55 – 20.00

Werkbezoeken en een fotomoment

Overdag zal een afvaardiging van politici en Europese kandidaten een aantal werkbezoeken afleggen. Zo staat er een werkbezoek gepland aan een duurzame kwekerij in de Zuidplas en is er een netwerklunch rond de thema’s onderwijsvrijheid en digitale veiligheid op Driestar Gouda in samenwerking met het Themanetwerk Onderwijs van de ChristenUnie.

We willen tussen die werkbezoeken door ook een fotomoment organiseren bij het laagste punt van Nederland. Het is mooi als er veel mensen van Team CU in ChristenUnieblauw op deze foto komen, dus als je wilt meewerken, meld je dan aan bij Pieter Prins via onderstaande link. Van hem krijg je dan een uitnodiging met de locatie en het tijdstip.

Meld je aan voor het fotomoment

Bid mee voor Europa

Bid jij een minuut mee voor Europa? In de week van 3 – 9 juni zijn er Europese verkiezingen in Europa. De ChristenUnie wil een beweging zijn van christenen die vanuit geloof een positieve impact willen hebben op de politiek. We zoeken 10.080 bidders die 1 minuut willen bidden. Zo bidden we een week lang voor Europa. Doe jij mee? Schrijf je via de link in voor jouw minuut. Met deze actie staan we komende tijd ook op Opwekking en andere evenementen.

Ga naar de website

Volg nu ons speciale Whatsappkanaal

Tijdens de Europese Verkiezingen houden we je graag op de hoogte van leuke nieuwtjes en updates. Volg hiervoor nu ons Whatsappcampagnekanaal. Deze is openbaar en je persoonlijke gegevens zijn afgeschermd van andere leden. Klik hier om te volgen. Vergeet daarna niet bovenin op volgen te klikken.

Meer weten over de Eurofractie?

Op de speciale campagnewebsite vind je alle informatie over onze mensen in Europa. Maak kennis met de kandidaten en lees het verkiezingsprogramma.

Lees verder

Volg de kandidaten op weg naar 6 juni

Europees lijsttrekker Anja Haga deelt de komende periode veel over haar werk in het Europees Parlement, de werkbezoeken die ze doet en haar visies op de vele thema’s in Europa. Volg haar op weg naar 6 juni!

Ook andere kandidaten kunt u volgen via social media. Ineke Schaddelee deelt het meest via instagram

 

De ChristenUnie Gouda heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid.

Uit een onderzoek van Andersson Elffers Felix en Improven op verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)[1] blijkt dat de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid bijna 40 procent hoger dan in 2020 werd ingeschat.

De hogere kosten worden veroorzaakt door taken die in 2020 nog niet werden meegerekend, nieuwe uitdagingen zoals netcongestie, taken die arbeidsintensiever zijn en/of taken die inzet in een hogere salarisschaal vergen dan vooraf inschat.

In het onderzoek zijn alleen de kosten meegenomen die decentrale overheden maken in hun eigen processen. De substantiële uitgaven die voor het klimaat- en energiebeleid moeten worden gedaan in de samenleving, de zogenaamde investeringskosten, leken niet te kwantificeren.

Wij vinden een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten van belang. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1. Deelt het college met ons het belang van een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten van het lokale klimaat- en energiebeleid?
 2. Kan het college inzichtelijk maken welke taken de gemeente Gouda voor zichzelf ziet in het kader van klimaat- en energiebeleid (zie ook H3.1 en Bijlage C van genoemd onderzoek)
 3. Kan het college inzichtelijk maken welke inzet vanuit de gemeente nodig is, om deze taken uit te voeren en wat de bijbehorende uitvoeringskosten zijn?
 4. Kan het college aangeven in hoeverre deze uitvoeringskosten meegenomen in de (meerjaren)begroting?

[1] https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2024/02/21/onderzoek-kosten-decentrale-uitvoering-van-het-klimaat–en-energiebeleid

Zwemles omliggende gemeenten met Rotterdampas

Veel Gouwenaars maken voor de zwemlessen gebruik van de zwemvoorzieningen van omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld Moordrecht (De Zuidplas), Reeuwijk (Landal), Waddinxveen (De Sniep), Bergambacht (De Hofstee). Gouwenaars die gebruik maken van het kindpakket uit de Rotterdampas hebben niet de mogelijkheid om gebruik te maken van deze zwemvoorzieningen.

Momenteel kunnen de tegoedbonnen voor zwemles, uit het kindpakket van de Rotterdampas, alleen nog in Gouda verzilverd worden. Uit de beantwoording van onze vragen door Gemeente Gouda blijkt dat het technisch mogelijk is, de tegoedbonnen te laten verzilveren bij omliggende gemeenten. Om de wachtlijsten te verkleinen en meer keuzevrijheid te bieden zou dit wenselijk zijn.

Deze technische mogelijkheid kost Gemeente Gouda geen extra geld, er worden geen extra tegoedbonnen uitgekeerd. Wel is het zo dat de Goudse middelen in omliggende gemeenten wordt uitgegeven. Voor ons weegt het verbeteren van de zwemvaardigheid, het verkleinen van de wachtlijsten en de toename van de keuzevrijheid zwaarder dan het wegvloeien van (beperkte) middelen uit Gouda.

Wij hebben daarom gevraagd wat er nodig is om dit te realiseren en op welke termijn dit daadwerkelijk te realiseren is.

Gouds raadslid Ineke Schaddelee kandidaat ChristenUnie voor de Europese verkiezingen

Het congres van de ChristenUnie stemde 16 maart in met de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen. Ineke Schaddelee uit Gouda is nummer 6 op de lijst. Zij is erg blij met haar kandidaatschap. ‘Gaaf en enorm eervol, ik zie uit naar een mooie, actieve campagne.’

De ChristenUnie gaat met de slogan ‘Jouw vrijheid, onze missie’ campagne voeren. Ineke: ‘Vrijheid is een kostbaar goed. Vrijheid betekent voor mij de ruimte krijgen en geven om tot bloei te mogen komen. Ik zet mij van harte in voor een groen en rechtvaardig Europa!’

ChristenUnie Gouda stelt vragen over duurzaam inkopen Gemeente Gouda

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) wordt ook wel duurzaam inkopen genoemd. Het betekent dat er niet alleen op de prijs van de producten wordt gelet, bij diensten of werken die worden ingekocht, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

MVOI is een belangrijk instrument om duurzaamheid en de daarbij behorende transities te realiseren. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk kopen alles bij elkaar in voor  ruim € 86 miljard per jaar. Ze zijn een bepalende opdrachtgever in diverse markten, zoals de bouw, energie, mobiliteit en GWW.

Op 4 juli 2023 ontving de gemeenteraad van Gouda het raadsmemo met het besluit tot het ondertekenen van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Met dit manifest committeert de gemeente zich tot het opstellen van een Actieplan MVOI 2022-2025, het monitoren van de voortgang én het jaarlijks rapporteren aan het Rijk. Het manifest is in september 2023 ondertekend.

Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. MVOI is daarvoor een belangrijk middel, ChristenUnie Gouda is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het actieplan en heeft daar technische vragen over gesteld.

 1. Is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit aanwezig om dit manifest tot uitvoering te brengen?
 2. Is het bijbehorende actieplan inmiddels opgesteld?
 3. Hoe wordt de voortgang gemonitord?
 4. Wanneer wordt aan het Rijk gerapporteerd?
 5. Is de rapportage aan het Rijk conform een vastgesteld format?
 6. Wordt samen opgetrokken met andere gemeenten, die voor dezelfde uitdagingen staan?
 7. Is het mogelijk gemeente Gouda te vergelijken met andere gemeenten? 

Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente bezig is met het opstellen van het actieplan MVOI. De afronding hiervan is gepland voor het zomerreces 2024. De eerste rapportages hierover worden voor de zomer van 2025 verwacht. Op basis van de betrokkenheid van interne en externe deskundigen en het samen optrekken met 8 andere gemeenten, hebben wij alle vertrouwen in een goed en gedegen Actieplan. Wij zullen de voortgang blijven monitoren.

 

Voor de opvang van mensen uit Oekraïne en de vluchtelingen die opvangen worden via het COA ontvangt de Gemeente Gouda een vast bedrag per opvangbed per dag.  Het bedrag wat ontvangen wordt, ligt hoger dan de werkelijke kosten. Dit verschil hoeft niet terug betaald te worden aan de rijksoverheid.

Met het vaststellen van de jaarrekening 2022 is besloten om de reserve Programma Vluchtelingenopvang te vormen. Het doel is om het geld wat overblijft, te gebruiken voor vluchtelingen, ook op de langere termijn. Voor 2022 is € 3,6 miljoen aan deze reserve toegevoegd. Uit de 2e bestuursrapportage blijkt dat ook voor 2023 de lasten voor Noodopvang Oekraïne en Vluchtelingenopvang COA een stuk lager liggen dan de baten. Het overschot is voor 2023 naar verwachting € 3,8 miljoen.

Dit was reden voor de ChristenUnie Gouda om bij de behandeling van financiële stukken (Kadernota, Programmabegroting en Bestuursrapportage) vragen te stellen over de inzet van deze reserve van circa € 7,3 miljoen. Het positief resultaat over de jaren 2022 en 2023 wordt onder andere veroorzaakt door een efficiënte bedrijfsvoering van de noodopvang voor Oekraïners waarbij geen dure huisvesting ingezet hoeft te worden.

Op 27 februari 2024 werd de gemeenteraad met een memo geïnformeerd over de inzet van de reserve.

Op hoofdlijnen ziet de meerjaren-besteding van deze reserve er als volgt uit:

 • Meerjaren personele inzet; zoveel mogelijk vaste medewerkers zodat kennis geborgd wordt en inhuur teruggebracht. (19%)
 • Bijdrage Internationale Schakelklas; bijdrage aan verbouwing Burgemeester Martensingel 15 ter hoogte van € 2.500.000. Dit is nodig omdat de kinderen Nederlands moeten leren voordat ze aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. (38%)
 • Bijdrage aan (vervolg)huisvesting tbv Oekraïense ontheemden / statushouders / grote gezinnen. Dit draagt bij aan de uitstroom uit de opvanglocaties (25%)
 • Bijdrage (tijdelijke) realisatie AZC-plus (inclusief activatie en tijdelijke aanpassingen omgeving) Dit draagt bij aan de integratie van nieuwkomers in Nederland(18%)

Over een paar maanden wordt een meer in detail uitgewerkte meerjarenbesteding van deze reserve programma vluchtelingenopvang verwacht.

Als ChristenUnie Gouda zijn wij blij met de voorgenomen inzet van deze reserve. Wij blijven, zeker nu de opvangdruk toeneemt, aandacht vragen voor de kwaliteit van opvang, de nodige voorzieningen zoals goed en passend onderwijs, leer-werktrajecten, stages, gezondheidszorg en dagbesteding.

Eerdere blogs over dit onderwerp
Oktober 2023April 2023 & Maart 2024

De spreidingswet is 23 januari 2024 aangenomen. Deze wet geeft gemeenten, naast het Rijk, de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden. Het doel van de spreidingswet is om voldoende plekken te realiseren om iedereen, die zich in Ter Apel meldt, op te vangen én zorg te dragen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over gemeenten.

Op basis van de asielprognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het COA berekend dat er begin 2025 26.250 opvangplekken voor Zuid-Holland, inclusief 1.739 AMV-opvangplekken nodig zijn. Dit komt neer op 407 opvangplekken voor Gouda.

Samen met het CDA stelden wij op 23 januari 2024 vragen, om de impact van deze wet voor gemeente Gouda helder te krijgen.

Opvangcapaciteit Gouda
In de bestuursovereenkomst met COA is een maximale opvangcapaciteit vastgelegd van 350 asielzoekers, voor de eerste vijf jaar, waarvan 50 voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen. In november 2023 waren er 208 plekken in de units beschikbaar. Uit de beantwoording van onze vragen op 30 januari 2024 blijkt dat er een nieuwe bestuursovereenkomst nodig is als er extra plekken nodig zijn.

Aanvraag extra opvangcapaciteit
Op 5 maart 2024 werd de gemeenteraad geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de burgemeester en wethouders om het aantal opvangplekken voor asielzoekers vanaf halverwege 2025 op te hogen van 350 naar 407 opvangplekken, waarvan maximaal 35 (in plaats van 50) opvangplekken bestemd zijn voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze extra opvangplekken zijn nodig om te voldoen aan de spreidingswet.

Verbouwing
De ophoging van het aantal opvangplekken kan plaatsvinden zodra de verbouwing van het Molenwiekpand gereed is, maar dat duurt langer door de vondst van asbest. Het COAverwacht in het eerste kwartaal van 2025 klaar te zijn. Vóór 30 juni 2025 moeten gemeenten hun toegezegde opvangplekken beschikbaar hebben. De gemeente Gouda gaat er vanuit dat het AZC Molenwiek voor deze datum verbouwd is, zodat Gouda kan voldoen aan de toegezegde opvangplekken. De gemeente is hierbij afhankelijk van het COA.

Wijziging in bouwplannen
Onlangs heeft het COA aangegeven dat in het pand maximaal 286 opvangplekken kunnen worden gerealiseerd. Uit technisch onderzoek blijkt het gebouw constructief niet geschikt te zijn voor het realiseren van een extra verdieping. Een deel van de units die ingezet zouden worden voor andere doeleinden, zoals de unieke mix van wonen, werken, onderwijs en ontmoeten om een “AZC plus” te kunnen realiseren, moeten nu ingezet worden om aan de afspraken te kunnen voldoen.

Voorzieningen
Wij vroegen in januari 2024 hoe zorg gedragen gaat worden voor een goede kwaliteit van de opvang en voorzieningen (passend onderwijs, leer-werktrajecten, stages, gezondheidszorg, dagbesteding en begeleiding) ook wetende dat de verbouwing van Molenwiek enige vertraging heeft opgelopen door de vondst van asbest en er daardoor geen activiteitenruimte op de Molenwieklocatie beschikbaar is voor ontspanning, ontmoeting, Nederlandse les en trainingen.

Vanaf begin oktober 2023 is de ‘meedoenbalie’ op het AZC geopend. Hier kunnen bewoners terecht voor een gesprek met een programmabegeleider vanuit het COA, die hen verder helpt naar voornamelijk activiteiten zoals sport en recreatie. In aanvulling op de ‘meedoenbalie’ is een goudse werkconsulent en een ‘goudse liaison’ aanwezig. Zij koppelen actief bewoners aan vrijwilligerswerk, leerervaringsplekken en waar mogelijk betaald werk. Vanaf eind 2023 is een tijdelijke activiteitenruimte in gebruik genomen in het pand naast de Molenwieklocatie. Hier is plek voor ontspanning, ontmoeting, Nederlandse les en trainingen.

Door de beperktere ruimte in het Molenwiekpand en de hogere aantallen opvangplekken blijft er minder ruimte op locatie over voor de ‘Goudse plus’. Met het COA wordt onderzocht of het mogelijk is de reeds ingezette activiteiten uit te breiden. Medio 2024 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Impact Goudse zorg- en onderwijsvoorzieningen
Wij vroegen of het college een inschatting kon geven van de impact van deze wet op de Goudse zorg- en onderwijsvoorzieningen, ook rekening houdend met de wetenschap dat een beroep wordt gedaan op Goudse voorzieningen door gemeenten uit de regio.

Het volgende is aangegeven: De eerstelijns zorg zal naar verwachting niet extra worden belast dan op dit moment al het geval is. Dit omdat COA verantwoordelijk blijft voor de zorg voor de mensen in het AZC. De tweedelijns zorg en jeugdzorg zal naar verwachting wel extra belast worden. De impact van deze opgave zal regionaal verder onderzocht worden.

Voor primair en voortgezet onderwijs wordt een extra beroep gedaan op Gouda, ook vanuit de regio. Dit levert zeker voor de ISK (internationaal schakelonderwijs op VO-niveau) een grotere inspanning op het gebied van onderwijs op. De komende periode zullen de onderwijscoördinatoren de impact van de spreidingswet analyseren.

Werk voor asielzoekers
Sinds november 2023 mogen asielzoekers langer dan 24 weken per jaar werken, als hun asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is en de werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft. Het komt voor dat asielzoekers met werk, overgeplaatst worden naar andere AZC’s, wat integratie en kans op werk vermindert. Er wordt door Gouda actief gelobbyd bij het ministerie, het COA en andere kanalen om zoveel mogelijk aan Gouda gekoppelde statushouders naar de Molenwiek te verhuizen én zo min mogelijk onverwachte overplaatsingen van asielzoekers uit te laten voeren.

Eerdere blogs over dit onderwerp
Oktober 2023April 2023 & Maart 2024

De realisatie van het project Ecopark, de vervanging van ons huidige afvalbrengstation, is vertraagd en de kosten vallen flink hoger uit. De Groene Hart Rekenkamer is verzocht een onderzoek uit te voeren.

Wat voorafging
Tijdens de behandeling in de raadsvergadering op 1 juli 2020[1] stond in het raadsvoorstel dat het nieuwe Ecopark uiterlijk eind 2021 in gebruik genomen zou zijn. De raad stemde toen in met het budget van € 3.465.000 voor dit project. In mei 2021 werd om extra geld gevraagd, het budget is toen opgehoogd naar € 4.002.000. In het najaar van 2021 werd duidelijk dat de oplevering voor het einde van dat jaar niet haalbaar was. De uiterste deadline voor oplevering van het Ecopark werd toen verschoven naar 1 maart 2023.

Ontwikkelingen in 2023
Met een raadsmemo op 28 maart 2023 werd de gemeenteraad geinformeerd over vertraging en extra kosten. Dit leidde uiteraard tot flink wat vragen en bespreking.[2] In april 2023 werd nog de verwachting uitgesproken dat de oplevering in 2023 zou plaatsvinden[3]. Door middel van het raadsbesluit van 1 november 2023 is een aanvullend budget van €4.644.290 beschikbaar gesteld.[4]

Evaluatie
Om dit voor de toekomst te voorkomen en lessen uit dit project te trekken, is een interne ambtelijke evaluatie uitgevoerd. De raad heeft op 19 september 2023 een memo ontvangen, met de uitkomsten hiervan.[5] Vanwege de herleidbaarheid naar personen is de interne ambtelijke evaluatie niet integraal met de raad gedeeld. In januari 2024 is de interne evaluatie vertrouwelijk ter inzage bij de griffie gelegd. In de commissievergadering van 31 januari is de besluitvorming, het verloop van dit project en de informatievoorziening naar de raad besproken. Het memo met de uitkomsten van de interne evaluatie riep best wat vragen op. De beantwoording van het college kon deze vragen nog niet geheel wegnemen, mede door de vertrouwelijkheid van informatie.

Onderzoek Groene Hart Rekenkamer
In de raadsvergadering van 7 februari 2024 is een motie, waarin de Groene Hart Rekenkamer is verzocht een onderzoek te doen naar het project Realisatie Ecopark unaniem aangenomen. Door het niet-openbaar zijn van een deel van de informatie heeft hoor-wederhoor nog niet goed kunnen plaatsvinden. Een feitenonderzoek door een deskundige, externe partij vindt ChristenUnie Gouda daarom op zijn plaats. Wij hebben uitvoerig meegedacht en meegeschreven met het opstellen van de motie. Er is ondermeer verzocht om specifiek aandacht te besteden aan de risicoanalyses (en daaraan gekoppeld de risicovoorziening in euro’s) bij aanvang van het project en de bijstellingen gedurende het project. Verder is verzocht om de tijdigheid van informatievoorziening aan de raad inzake vertragingen, kostenverhogingen, technische tegenslagen en monitoring van het proces te onderzoeken.

Afsluitend
Het rapport van het onderzoek van de Groene Hart Rekenkamer wordt voor de zomer van 2024 verwacht. Het is dan aan de raad om daar conclusies uit te trekken. Voor nu is in ieder geval duidelijk dat de kosten voor het Ecopark meer dan verdubbeld zijn. De huidige verwachting is dat het Ecopark eind dit jaar opgeleverd wordt.

Link naar eerdere blog https://cugouda.nl/ecopark/

Link naar AD https://www.ad.nl/gouda/rekenkamer-start-onderzoek-naar-financieel-debacle-rond-ecopark-gouda~ab8540b6/

https://www.ad.nl/gouda/extern-onderzoek-naar-miljoenendebacle-ecopark-gouda-ik-ben-mij-kapot-geschrokken~a20da8e6/

 

[1] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/501a0001-feeb-48af-93e7-a9b6a13d7833

[2] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ec00c7e8-d3f3-4e92-8a87-9aab3be86ca5

[3] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ec00c7e8-d3f3-4e92-8a87-9aab3be86ca5?documentId=33a6c07e-3430-47ec-90cd-c6fc1308b488&agendaItemId=0121d100-d713-46cb-a19f-2293f7a22771

[4] https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/8f9acd07-51de-443d-90d5-acc002f57b15/9c8e3845-aaaa-4a80-ac89-ebc0754cad93/6e0aa1f6-8bb0-45b5-babd-902eadd54b1e

[5] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61837ede-0082-42d7-b2ac-20888d7bff55

Inleiding
Vrijdag 22 september ontving de gemeente Gouda, net als andere gemeenten, van de staatssecretaris een dringend verzoek om extra opvangplekken beschikbaar te maken. Gouda heeft voor 2023 de taakstelling om in totaal 13 opvangplekken voor AMV’s met status te realiseren. De gemeenteraad is hierover geinformeerd en ontving een aanvullende memo. Er worden momenteel nog geen AMV-ers in Gouda opgevangen, zo blijkt uit de beantwoording van onze vragen. Gouda heeft besloten om 12 opvangplekken voor AMV-ers met status versneld te realiseren.

Kwaliteit van opvang en voorzieingen
Als ChristenUnie Gouda onderschrijven we het belang om te komen tot een duurzame oplossing voor de opvang van AMV-ers.
Wij hebben daarom aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de opvang en de nodige voorzieningen, zoals goed en passend onderwijs, leer-werktrajecten, stages, gezondheidszorg en dagbesteding. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat gaat sneller en beter als zij actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Uit de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie blijkt dat er geen uitgebreide analyse is gedaan of Gouda deze voorzieningen kan leveren. Wij begrijpen uiteraard dat als er een verzoek komt om met spoed extra opvangplekken beschikbaar te stellen, er geen tijd is voor een uitgebreide analyse. Anderzijds, weten we ook dat er een flinke provinciale opgave ligt en er in Gouda nog geen AMV-ers werden opgevangen, dus het lag in lijn der verwachting dat deze vraag zou komen.

Informatievoorziening
Het college deed het aanbod om de raad periodiek bij te praten over dit dossier. Er is een toezegging gedaan, op basis van onze vragen, dat er elk kwartaal een memo naar de gemeenteraad wordt gestuurd (en zo nodig eerder, als de ontwikkelingen daarom vragen).