Nuchter en  idealistisch: 5 uitgangspunten die in combinatie met elkaar de ChristenUnie onderscheiden van andere partijen.

1. De ChristenUnie kijkt niet bij elk probleem naar de overheid. Ook de “markt” kan niet alles oplossen. Dat hebben de problemen op het gebied van wonen, de zorg, maar ook de gevolgen voor de natuur- en leefomgeving wel bewezen. In de samenleving zit de kracht om zaken voor elkaar te krijgen, met alle maatschappelijke betrokkenheid die er te vinden is. Een nuchtere mix van regulering (ook van de woningmarkt), faciliteren van bedrijfsleven en stimulering van burgers en sociale netwerken is de kern van de visie van de ChristenUnie. 
2. Veiligheid en gezondheid/ welzijn zijn twee kanten van dezelfde medaille. Soms is repressie (het normeren / verbieden) de beste preventie. Soms ook niet. De ChristenUnie kijkt naar wat er echt gebeurt. Het liberale “vrij laten” heeft zijn keerzijde. Laten we niet naïef zijn of te bang zijn voor betutteling, maar nuchter idealistisch. Wij laten jongeren niet aan verslaving over. Drugs, alchohol, lachgas; het maakt veel meer kapot dan ons lief is en mensenhandel en uitbuiting blijkt steeds opnieuw de keerzijde van een “laat ieder in zijn waarde” moraal.
3. De opvatting dat de “natuur” er voor de liefhebbers is, wordt bijna nergens meer beleden. De ChristenUnie erkent dat de mens onderdeel uitmaakt van een groter geheel; de Schepping, waarbij alle leven op elkaar ingrijpt en van elkaar afhankelijk is. Duurzaamheidsbeleid is daarom steeds keuzes maken: voor innovatie (met alle kansen die dat geeft ook voor bedrijven) en voor regulering waar dat nodig is. De urgente klimaatproblematiek en afnemende biodiversiteit wordt echter niet met innovatie alleen opgelost. Opnieuw: de ChristenUnie is niet naïef, maar nuchter idealistisch: we zullen ook ons consumptie gedrag moeten aanpassen.
4. De zorg voor de Gouwenaars is ons een zorg. Voor inwoners is het niet van belang of die door de gemeenten, door de zorgverzekeraar of door het zorgkantoren wordt betaald. Daarom zetten wij alles in om samen te werken met de huisartsen, het ziekenhuis en de verpleeghuizen en de wijkverpleging vloeiend te laten verlopen.
Jeugdhulp moet ingezet worden voor echte ernstige problematieken en dan ook gezinsbreed en met (vrijwillige) hulp van de omgeving van het gezin. Er gaat – mede door de marktwerking – teveel geld naar lichte problematieken die ofwel bij het leven horen ofwel een steviger pedagogische context vragen. Laten we nuchter idealistisch zijn zodat de jeugdhulp voor de kwetsbare jeugd betaalbaar blijft.  
5. Diversiteit mag echt veelkleurig zijn. Burgerschap moet gevoed worden. Inclusie mag geen mensen uitsluiten. Mensen hebben het nodig bij een gemeenschap te horen die hun identiteit geeft. Vanuit religie, etniciteit, sportieve of culturele verbanden. Daar moet veel ruimte voor zijn. Maar ook veel uitwisseling. Bij botsende grondrechten kan en mag het schuren. Geen “diversiteit maar dan wel onder mijn voorwaarde”. Nuchter idealisme, ook hier. Onze “vier- en herdenkingsdagen’ moeten uitbundig herdacht worden, inclusief de vertaling naar de samenleving van vandaag. De vrede is immers broos.
Corine Dijkstra, wethouder namens ChristenUnie Gouda

Corine Dijkstra vertelt over de dilemma’s van het wethouderschap en waarom Gouda een stad voor vrijdenkers is. En wat staat er toch in dat boekje dat op haar nachtkastje ligt?