Afgelopen weken mocht ik mij verdiepen in het raadsvoorstel voor een zo genoemd erfgrenzen project en de evaluatie van de jaarwisseling 2023 – 2024. Het was daarmee ook mijn eerste volledige voorbereidende cyclus op de raadsvergadering van 13 maart. Ik neem jullie graag mee in mijn indrukken en punten waar wij hebben geprobeerd een verschil te maken voor de inwoners van Gouda.

Jaarwisseling
Het was indrukwekkend om de verhalen van zorgverleners te horen, over hoe zij de nieuwsjaarsnacht hebben beleefd. Het is voor hen een nacht vol met gevaar! Ik vind het erg spijtig dat we in Nederland in het stadium terecht zijn gekomen dat de politie het geen vuurwerk meer noemt, maar explosieven. Woensdag 13 maart was er in de raad dan ook terecht aandacht voor een cultuurverandering als het gaat om de manier waarop in Nederland en specifiek in Gouda oud&nieuw wordt gevierd.

Voor komende jaarwisseling zijn er plannen om een centrale lasershow te organiseren in de binnenstad.  Hoewel wij er nog niet direct van overtuigd zijn dat een centrale eindejaarsviering een dempend effect heeft op het afsteken van vuurwerk in onze mooie stad, zijn wij van harte bereid dit als pilot komend jaar uit te proberen. Hiervoor is  eind 2023 budget vrijgemaakt  Wij hechten er belang aan om aan te geven dat dit wat ons betreft, een maximum en inclusief bedrag is. Dus inclusief afhekken, handhaving, beveiliging en andere bijkomende kosten.

Als CU vinden we dat de jaarwisseling een feest en bovenal veilig moet zijn voor iedereen. Het vrijgemaakte budget is gemeenschapsgeld en daarom vinden wij het belangrijk dat het een invulling krijgt die een breed publiek aanspreekt. We zouden dan ook graag zien dat in de toekomst er een mogelijk tweede lasershow voor gezinnen op begin van de avond kan ontstaan. Juist op die manier kunnen onze (jonge) inwoners ervaren dat oud&nieuw ook zonder vuurwerk een feestje kan zijn.

Erfgrenzen

Het college wil duidelijkheid verstrekken aan inwoners over hoe er wordt omgegaan met in sommige gevallen oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Inwoners krijgen onder diverse voorwaarden mogelijkheden om erfgrenzen en snippergroen te kopen of te huren van de gemeente. In gevallen waar dat niet mogelijk blijkt te zijn zal de gemeente de grond terugvorderen.

Als CU vinden we gemeenschapszin in wijken en buurten belangrijk. We hadden graag gezien dat naast formele koop en huur mogelijkheden ook ‘adoptiegroen’ (in Gouda bekend als ‘groen moet je doen’) kon worden meegenomen. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond, maar samen met je buurt kun je een stuk gemeentegroen adopteren en dat naar eigen inzicht met prachtige bloemen en planten inrichten. Ik heb daarvan in de stad al meerdere schitterende bloemenzeeën zien ontstaan. Als CU Gouda willen dan ook onze inwoners aanmoedigen om samen met elkaar op te trekken en zo hun buurten aantrekkelijker te maken. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ‘groen moet je doen’? Hier vind je meer informatie.

Mijn naam is Alexander Wanders. Ik ben getrouwd met Julia en samen zijn we ouders van Jaffe (2). We wonen met veel plezier in de wijk Kort Haarlem en kerken in de Hervormde Gemeente te Stolwijk (wijk 2). Ik ben geboren en getogen in Gouda. Opgegroeid in Goverwelle en later in Bloemendaal gewoond. Na het behalen van mijn mavo diploma aan de GSG Leo Vroman heb ik mijn havo diploma behaald aan het voormalig ID College (nu MBO Rijnland). Voor bijbaantjes had de Goudse horeca mijn hart waar ik op de Markt in de bediening heb gewerkt naast mijn studie. Mijn hobby’s zijn koken, reizen, muziek luisteren en sporten.

Ik word geboeid door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. In de HBO-studie bestuurskunde/ overheidsmanagement vond ik de studie die mij op het lijf geschreven was. Na het behalen van mijn bachelor in 2018 ben ik aan de slag gegaan bij de gemeente Zoetermeer op het snijvlak van economie en gebiedsontwikkeling. Na een uitstap naar een startup ben ik in 2020 weer teruggekeerd bij de gemeente Zoetermeer waar ik nu werk als senior projectmanager / strategisch adviseur. Hier werk ik aan projecten op het gebied van wijkontwikkeling, publieke gezondheid en de omgevingsvisie.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in wat er in de wereld en in mijn nabije omgeving gebeurt. Dit is aangewakkerd doordat mijn moeder met haar ouders en zus in 1976 moest vluchten voor dictator Pinochet van Chili naar Nederland. Mijn opa was politiek actief, werd daarom vervolgd en ter werk gesteld in een concentratiekamp. Deze familiegeschiedenis heeft impact op mij gehad en mijn interesse in de politiek verder versterkt. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heb ik mij aangemeld om te helpen bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van de CU Gouda. Ik heb hiervoor diverse ondernemers in Gouda gesproken en dat vormde input voor de economie paragraaf van het programma. Vervolgens mocht ik op plek 7 van de kandidatenlijst staan. 

Sinds 6 november 2023 mocht ik mij voor CU Gouda inzetten als burgerraadslid. Dit ervaarde ik als eervol werk waarin ik onze kiezers mag vertegenwoordigen in verschillende commissies van de Goudse gemeenteraad. Zo heb ik het woord gevoerd over diverse woningbouwontwikkelingen in de stad, re-integratiebeleid en de toekomst van GOUDasfalt

Op 17 januari 2024 ben ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Ik neem deze plek over van Daphne Super die de afgelopen 8 maanden Lennart Visser heeft vervangen. Lennart heeft vorig jaar een heftig ongeluk gehad en herstelt hiervan. Wederom eervol werk om te mogen doen. Het geeft mij enorm veel energie om de stem van onze achterban te verwoorden in de gemeenteraad, mee te denken en te beslissen over de toekomst van Gouda.

Gouda is een bijzondere stad vanwege haar historie, regionale rol voor diverse voorzieningen en diversiteit aan inwoners. Er spelen diverse vraagstukken die de komende jaren aandacht vragen en veel Gouwenaars direct raken. Denk aan een tekort aan woningen, mobiliteittransitie, parkeren, veiligheid, ruimte voor werken, energietransitie en bodemdaling.

Dat ik mag weten dat ik het niet van mijzelf kan verwachten, maar al mijn vragen en dilemma’s bij God mag brengen geeft mij rust en houvast. Ik vind het belangrijk om politiek te bedrijven vanuit het uitgangspunt dat wij onze naasten liefhebben als onszelf en dat we daarmee ook een schild voor de zwakkeren mogen zijn. In mijn tijd als raadslid zal ik daarnaar streven met vallen en opstaan.

In het weekend ben ik vaak in de binnenstad te vinden voor een rondje over de Markt of een hapje/drankje. Als je vragen hebt of je wil nader kennismaken dan ben ik goed te bereiken via een mailtje naar alexander.wanders@cugouda.nl. Via Instagram kun je mijn avonturen als raadslid ook volgen: @Alexander.Ricardow

 

Alexander Wanders gaat zich inzetten voor economie en bedrijvigheid in Gouda. En hij vertelt wat voor bijzonder boekje hij van zijn vader kreeg, vlak voordat hij stierf.

Van klimaatverandering tot woningtekorten, van de stikstofcrisis tot de coronapandemie. Al deze vraagstukken zijn onlosmakelijk verbonden met onze economie. De komende jaren zullen ondernemers steeds nadrukkelijker te maken krijgen met deze vraagstukken. Daarbovenop komen de transities die mede door de coronapandemie zijn versneld. Denk hierbij aan de digitalisering van de economie, de noodzaak van de energietransitie en toenemende belang van cybersecurity voor het bedrijfsleven.

Er zijn tal van goede voorbeelden van ondernemers die deze vraagstukken en transities aangrijpen om bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering toekomstbesteding te maken. Deze ondernemers worden ‘koplopers’ genoemd. Maar ik vraag me steeds vaker af: hoe gaat het met het ‘peloton’ van ondernemers. Waarvan een deel hard is geraakt door de beperkende coronamaatregelen van de overheid. Zij hebben hun eigen spaargeld in hun zaak moeten steken omdat de steunmaatregelen van de overheid onvoldoende dekkend waren. Hoe kunnen zij meekomen in de transities die net zo hard ook op hen afkomen?

Ik ben van mening dat het begint bij ruimte bieden om te ondernemen. Dat gaat niet alleen over fysieke ruimte maar ook ruimte in regels en procedures. Dat vraagt op lokaal niveau van gemeenten om goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Waar zitten volgens de ondernemers de bottlenecks, worden vragen van ondernemers tijdig beantwoord en is er een vast aanspreekpunt? Door ondernemers hierbij te betrekken wordt het mogelijk dat die ondernemers die het moeilijk hebben gehad weer een vliegende start kunnen maken.

Alexander Wanders