,

Buurt bestuurt is geen klaagmuur

Onlangs was er een bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum De Rotonde. Bewoners uit de Goudse wijk Plaswijck waren uitgenodigd om de
oprichtingsvergadering voor Buurt Bestuurt bij te wonen. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen.
Al vele jaren wordt in de wijk Plaswijck onder de bezielende
leiding van wijkteamvoorzitter Martin Pohlkamp ingezet op het verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid in deze wijk. Hiervoor zijn in de loop van de tijd
inmiddels maar liefst zo’n 120 avonden belegd. Inzet van de wijk is steeds
geweest: goed samenwerken en druk zetten. Dat levert resultaat op.

Buurt Bestuurt
De veiligheidsproblematiek is echter een hardnekkig probleem en
toen Khalid Tatou (PvdA) en ik het idee van Buurt Bestuurt in het voorjaar naar Gouda hebben
gehaald had wijkteam Plaswijck al snel belangstelling om daaraan mee te gaan
doen.
Na diverse voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten was het
dan nu zo ver dat dit initiatief concreet handen en voeten gaat krijgen in deze
wijk. Het gaat om een pilot en als er goede resultaten worden geboekt zal Buurt
Bestuurt ook in andere buurten worden uitgerold.
Khalid en ik hebben als ambitie om het concept Buurt Bestuurt in
heel Gouda uit te rollen, behalve in buurten / wijken waar al een vergelijkbare
aanpak succesvol functioneert.
Waar gaat het om bij
Buurt Bestuurt?
 • ·       Formeer een
  buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan
  leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
 • ·       Uitdaging is om aan te
  sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen “ruiken en
  proeven” om ze te laten participeren
 • ·       Voeg aan het comité
  maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
 •     Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente (geen
  raadslid of wethouder!), toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk
  om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
 • ·       Bewoners kunnen items
  benoemen die beter kunnen of anders moeten. Daaruit moet vervolgens een top-3 worden
  gekozen, die SMART omschreven is en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan
  hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
 • ·      Buurt Bestuurt is niet
  van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel
  mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te
  geven wanneer een item uit de top-3 kan.

Niet alleen oog voor
eigen wereld
Eén van de betrokken bewoners is Mirjam Ruigenburg die helder
omschreef wat er speelt en hoe zij daarin een keuze heeft gemaakt:
“Mensen zijn steeds meer naar binnen gericht en willen het
vooral zelf fijn hebben. Laten we meer naar buiten kijken en elkaar aanspreken
op gedrag. Dat kan een positieve verandering teweeg brengen. Heb niet alleen oog
voor je eigen wereld.
Blijf verder ook melden, zoals bij 112 of Meldpunt Openbaar Gebied. Denk niet dat een ander het
doet. Prioriteit is mede afhankelijk van het aantal meldingen…”


Gebruik de Participatieladder

Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt
Bestuurt, sprak ook op deze avond en gaf aan dat
Buurt Bestuurt een methode is om met
elkaar tot betere resultaten m.b.t. leefbaarheid en veiligheid te komen

“Vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd”


Bij Buurt Bestuurt gaat het om 3 doelstellingen
                Veiligheidsbeleving
               
Vertrouwen (tussen overheid en bewoners vice versa en onder
elkaar)
               
Zelfredzaamheid (vroeger viel je op als je je straatje niet had
geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd)
Daarbij is het belangrijk om de Participatieladder in te zetten:
Participatie ladder
               
informeren
               
Raadplegen
               
Adviseren
               
Co produceren > buurt bestuur
Belangrijke aandachtspunten zijn:
Hoe werkt het?
               
Niet alles is even belangrijk
               
Niet alles is mogelijk
               
Bedenk alternatieven (houdt niet star vast aan je eigen
oplossing)
               
>> een goede oplossing is waar alle partijen een
rol in hebben.
               
Geen klaagmuur, geen opdrachtlijstje
               
Houdt het klein en zo concreet mogelijk
Drie vuistregels:

               
Gebruik LSD > luisteren, samenvatten, doorvragen)
               
Gebruik Nivea (niet invullen voor een ander)
               
Wees een Oen (open, eerlijk en nieuwsgierig)
Commitment
Op de avond zelf hebben zich direct al bewoners gemeld die
zitting gaan nemen in het comité en het is nu aan hen om – samen met de andere partners – te komen tot een top-3
die voor alle deelnemende buurten in Plaswijck zal gelden.
Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol en is het
belangrijk dat o.a. de politie hierbij een actieve rol vervult. Zij hebben zich in ieder
geval gecommitteerd aan Buurt Bestuurt en hebben op deze bewonersavond
toegezegd hun inzet hiervoor te zullen leveren.
Hoe verder?
De komende tijd zal moeten blijken dat het comité samen met de
betrokken partners (gemeente, politie, woningcorporaties) tot een Top-3 kan
komen en dat de ketenpartners ook daadwerkelijk blijven hun betrokkenheid
blijven tonen en capaciteit leveren die nodig is.
Een
aantal bewoners heeft de eerste concrete stap gezet. Ik ben benieuwd waar dit
initiatief over een half jaar staat.
Samen
met Khalid blijf ik (namens de ChristenUnie) de ontwikkelingen van Buurt Bestuurt in Plaswijck
nauwgezet volgen!


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

4 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Benieuwd of dit inderdaad een succes wordt. Nu is Plaswijk wel een behoorlijk actieve wijk; ik weet niet of dit overal lukt en passend is.
  Ook is een aandachtspunt dat de gemeente niet "achterover gaat leunen" en het beleid niet versnipperd raakt.

  "De burger" bestaat niet, iedereen heeft weer eigen voorkeuren en belangen. Daar hebben we dus ook een gemeentebestuur voor, maar die blijft buiten beeld in dit initiatief. Terwijl Gouda in de top van criminele gemeenten staat, is al bekend hoe het nog verder uitgebreide college van B en W dat gaat aanpakken?

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Uitstekend verhaal en goed initiatief.

  Als het aantal inbraken zo hoog blijft, dan zou ik weleens willen weten wat daar in de kern de oorzaak van is.

  Beantwoorden
 3. WH Kolkman
  WH Kolkman zegt:

  Goed inititiatief, laten we hopen dat het inderdaad gaat werken.

  Goed om dit te delen.

  Kan gemeente Gouda / Politie ook een contact persoon en/of webpagina met best-practices, lessons learnt, wat niet te doen, etc zodat andee wijken / bewonders er hun voordeel mee kunnen doen.

  Specifieke gaarde buurtvraag: hoe zet je een goede buurtapp op?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie