,

Busstation blijft aan zuidzijde station

Op woensdag 16 september 2015 vond het debat plaats
over het zuidelijk stationsgebied. Niet het spannendste debat, aangezien alle
partijen tot dezelfde conclusie kwamen; het busstation moet blijven waar die
is. Wel opmerkelijk is dat sinds 1998 al over dit gebied wordt gesproken en nu
eindelijk een grote kans lijkt te bestaan dat een nog verder te ontwikkelen
plan op genoeg steun kan rekenen in de gemeenteraad. Elke partij kreeg drie
minuten de tijd om zijn standpunt toe te lichten. Onderstaande tekst in deze
weblog is door mij als standpunt van de ChristenUnie in het debat
ingebracht. 
Behouden locatie/ dank aan bewonersinitiatief 
De ChristenUnie kiest voor het behouden van het
station aan de zuidzijde. We danken allereerst het bewonersinitiatief voor al
hun inzet de laatste jaren om stappen te zetten. Voornamelijk dankzij dit
initiatief is het mogelijk dat het stationsgebied de benodigde kwaliteitsimpuls
krijgt. We delen de conclusie van het bewonersinitiatief echter niet om het busstation
te verplaatsen naar de noordzijde. De ChristenUnie vindt het namelijk
belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in dit gebied, niet alleen door de
gemeente, maar ook door partijen als NS, Arriva en de Goudse verzekeringen. Al
deze partijen hebben een voorkeur voor behoud van het busstation op de huidige
locatie. Daarnaast zien wij niet in dat verplaatsing van de bushalte naar de
noordzijde tot een veel grotere kwaliteitsimpuls leidt en dat de extra
besteding van circa 2 miljoen euro te verantwoorden is.  

Stadsfoyer
Daarnaast zijn wij overtuigd van het feit dat de goede
visie die is ontwikkeld door het bewonersinitiatief om dit gebied in te richten
als stadsfoyer nog steeds voor een groot deel haalbaar is. 
Even ter toelichting. De visie van de stadsfoyer houdt
in dat het zuidelijk stationsgebied moet bijdragen aan een:

  • ontvangstruimte, wegwijzer, verbindende schakel tussen
    station–stad
  • menselijke maat, passend bij historisch karakter
  • ruimte voor kleine ondernemers
  • kleinere winkels, horeca, ontmoeten
  • voetgangers en fietsers voorrang, auto’s te gast
  • etalage van Gouda en omstreken: activiteiten,
    tentoonstellingen, markten…

Ons inziens kunnen afgezien van de laatste bullit al
deze punten ook nog gerealiseerd met een compacter busstation op de huidige
locatie.

Betrek alle partijen bij verdere planvorming
Ik vervolgde mijn bijdrage als volgt; Aangezien het
college toegezegd heeft om met het bewonersinitiatief en alle andere partijen
gezamenlijk verder een plan te gaan uitwerken, hebben we er alle vertrouwen in
dat zonder verplaatsing van het busstation, tot de noodzakelijke kwaliteitsimpuls
voor dit gebied kan worden gekomen. Wij kunnen ons dan ook vinden in het
standpunt van het college en zien de integrale visie voor het gehele gebied met
belangstelling tegemoet. Wel willen we meegeven dat bij nieuwe realisatie van
een stationshal, de hoofdentree zich meer zou moeten richten op de Vreedebest
en dus moet aansluiten op de belangrijkste looproute naar het centrum.
Daarnaast is het belangrijk omwonenden actief te blijven betrekken bij en
informeren over de verdere planvorming. 

Parkshuttle
Tenslotte nog een idee. Het Groene Hart ziekenhuis
heeft aangegeven graag beter bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer.
Wellicht goed als het college hier aandacht voor heeft en met diverse partijen
bekijkt wat de mogelijkheden zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan een pilot voor een
computergestuurd vervoerssysteem zonder chauffeur tussen ziekenhuis en station.

Tot slot
Het laatste idee was bedoeld als prikkel voor het
college om iets te doen aan een betere aansluiting van het ziekenhuis met
openbaar vervoer op het treinstation.
De gemeenteraad beslist pas 30 september 2015 definitief
over het busstation. We verwachten dat dit een positief besluit wordt. We zullen
daarna wachten op het plan die het college samen met andere partijen gaat maken af. We hopen dat dit plan leidt tot een
daadwerkelijke kwaliteitsimpuls voor het zuidelijk stationsgebied als
stadsfoyer!
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie