,

Boze bewoners in de Jan van Beaumontstraat

Bewoners in deze straat hebben onenigheid met de gemeente over de erfgrens van hun
voortuinen. De gemeente heeft deze gronden nodig voor een herinrichting van de
straat en claimt dat een deel van de voortuin gemeentegrond is. Bewoners van de straat hebben echter informatie en beeldmateriaal,
op basis waarvan kan worden uitgegaan van het principe dat als er
onduidelijkheid blijft bestaan er sprake is van verjaring. Deze discussie lijkt
nu snel aan te koersen richting een rechtszaak.

Zorgen omtrent communicatie herinrichting en ophoging
Twee weken geleden diende onze fractie ook al vragen in over een geschil met bewoners aan de Jac. P. Thijsselaan. We maken ons inmiddels wel zorgen. Het lijkt dat de plannen die zijn ontworpen door de gemeente zonder wijziging moeten worden uitgevoerd. Dit zonder zonder de zorgen en inbreng van omwonenden mee te nemen in de herinrichting. Dit terwijl dit college streeft naar innovatief burgerschap en goede communicatie met bewoners. Ook hier lijkt de communicatie alles behalve soepel te verlopen over de herinrichting en ophoging. Daarbij komt in deze straat nog een geschil over eigendomsrecht waarbij de gemeente vrij snel dreigt met een rechtszaak. Dit terwijl nog geen eens duidelijk is of er draagvlak is voor de herinrichting.

CROW-richtlijnen
Ook hier lijkt de gemeente gewoon bepaalde richtlijnen te willen volgen. In dit geval moet de weg breder worden. Waarom deze weg breder moet worden is echter een raadsel. Daarnaast, als bewoners een verbreding niet zien zitten, kan je toch afwijken van richtlijnen? Dit stelt het college overigens ook in haar coalitieprogramma ‘Gouda daagt uit’.
 
Ik hoop dat de vragen voldoende oproepen om in dit soort processen meer te luisteren naar  bewoners. Alles overnemen wat bewoners zeggen kan niet, maar luisteren en (kleine) aanpassingen doen die bewoners vragen moet toch bespreekbaar zijn!
De vragen
We stelden als fracties van ChristenUnie, CDA en SGP naar aanleiding
van dit geschil de volgende vragen aan het college:

 1. Hoe verklaart het college dat tot nog toe de straat altijd is
  ingericht op basis van het huidige beeld en de eigendomsgrens bij de laatste
  herinrichting van de straat geen probleem was?
 2. Waarom zijn deze gronden voor de herinrichting van de straat opeens
  nodig en waarom moet de straat verbreed worden
 3. Wat vinden de bewoners van deze herinrichting?
 4. In het coalitieakkoord is opgenomen dat o.a. inwoners ruimte krijgen
  om initiatieven te ontplooien, ook als die wellicht niet helemaal passen binnen
  de inhoudelijke of technische richtlijnen die binnen de gemeente gelden. Is het
  college bereid de richtlijnen los te laten en de herinrichting aan te passen
  wanneer onvoldoende draagvlak in de straat bestaat? In hoeverre is het college
  dan bereid om huidige erfgrens van de tuinen in tact te laten?
 5. In hoeverre kan de snippergroenregeling soelaas bieden om
  bovenstaande onduidelijkheid over het eigendom op te lossen?
 6. Waar baseert de gemeente het op dat een deel van de voortuinen in
  bezit is van de gemeente?
 7. Wat zijn de wettelijke kaders (verjaringstermijnen) als het gaat om
  gemeentegrond in relatie tot particulieren?
 8. Heeft het college naast het natrekken van het kadaster ook gekeken
  naar de verjaringstermijn? Wat was de uitkomst van dit onderzoek? En heeft het
  college bewijs dat de laatste 20 jaar deze gronden in gebruik zijn genomen door
  de bewoners?
 9. Is het college op de hoogte van het verhaal van omwonenden dat de
  situatie volgens hen in deze straat nooit anders is geweest? Hoe zwaar weegt
  dit in het oordeel van het college, mede in het licht van de
  verjaringstermijnen?
 10. Waarom wordt zo snel gedreigd met een rechtszaak als bewoners op
  basis van voldoende bewijs in overleg met de gemeente tot een oplossing willen
  komen?
 11. In hoeverre is het college bereid de rechtszaak voorlopig uit te
  stellen en nogmaals in overleg te gaan met de bewoners en op basis van de
  gegevens die de bewoners aanreiken het besluit in heroverweging te nemen?

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie