Biodiversiteit in Gouda

Als u mij zou vragen wat ik het mooiste plekje vindt in Gouda kom ik met twee antwoorden. Achter de Sint Jan in de museumtuin is mijn ene antwoord. Omringd door monumenten die laten zien dat we in een stad met historie wonen. Maar ook door groen en natuur, midden in die stad.

De laatste keer dat ik daar een kopje koffie dronk met mijn echtgenote hoorden en zagen we een vogel die ik nog niet eerder had gezien. Een kleine bonte specht hoog in de bomen. Mijn andere antwoord is de heemtuin aan de Ridder van Catsweg. Zeker in het voorjaar een feest om doorheen te wandelen. En daar wil ik wat meer bij stil staan.

Biodiversiteit is een belangrijk thema

Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Maar het maakt me ook trots op het mooie Gouda. 40 jaar geleden werd de heemtuin aangelegd. Ook toen waren er zorgen over de natuur in Nederland. Luchtverontreiniging en zure regen waren belangrijke thema’s. Voor de gemeente Gouda was dat reden om te beginnen met Ecologisch groenbeheer. En dat is succesvol gebleken. Kijk maar naar de bermen langs de wegen en inderdaad, de heemtuin.

Hoe succesvol is Gouda met biodiversiteit

Als burgerraadslid van de gemeente Gouda voor de ChristenUnie was ik benieuwd naar het resultaat van die 40 jaar ecologisch beheer. En ik kon daar vragen over stellen. Reden daarvoor was het voorstel van het college om de komende jaren te onderzoeken hoe de biodiversiteit zich in  Gouda ontwikkeld.

Uit het antwoord op de vragen die ik stelde bleek dat er al jarenlang een aantal statistieken worden bijgehouden. Bijvoorbeeld het aantal orchideeën en de begroeiing van kademuren op de verschillende plekken in onze stad. Als je de verslagen daarvan leest zie je dat er over de jaren heen een sterke groei is van het aantal en de verspreiding van die bijzondere planten. Fantastisch nieuws dus.

Is er dan wel reden om extra onderzoek te doen?

Wat mij betreft wel. In diezelfde overzichten zie je namelijk ook het nadelige effect van de extreme zomers van de voorgaande twee jaar terug. Het waarschijnlijke gevolg van klimaatverandering. En de overzichten die er nu zijn gaan voornamelijk over planten, terwijl biodiversiteit ook over insecten en dieren zou moeten gaan. Prima dus dat onderzoek naar de ontwikkeling van de biodiversiteit. Maar dan het liefst met steun van ons als inwoners.

In het voorstel voor het onderzoek staat dat er een aantal voorbeeldsoorten zullen worden aangewezen. Icoonsoorten. Zou het niet mooi zijn als we als inwoners van Gouda zelf in de gelegenheid worden gesteld om een paar van die soorten aan te wijzen? En dan ook zelf mee te doen met (tuin)tellingen? Dan zijn of raken we ook betrokken bij onze eigen leefomgeving.

Reden voor een schouderklopje?

Afgelopen zondag was er een feestelijk bijeenkomst in de heemtuin om de 40 jaar ecologisch beheer te vieren. Daar mogen we inderdaad best trots op zijn. We zijn in Gouda nog steeds koplopers in Nederland. En dat schouderklopje hebben we al een aantal keren gekregen van anderen. De afdeling groen vermeldde trots dat Gouda recent is genomineerd voor de meest bijenvriendelijke gemeente. Dus ja, we mogen een feestje vieren. Maar dan wel met de gedachte in het achterhoofd dat het goed is om te laten zien dat het belangrijk is om verder te gaan op de ingeslagen weg. Over 40 jaar willen we graag weer zo’n zelfde feestje kunnen vieren.

Gert van den Brink, burgerraadslid