, ,

Beide corona vaccinaties zijn nu mogelijk in Gouda


Deze week is de nieuwe update vanuit het college weer verschenen met het laatste nieuws rondom corona in Gouda. Graag deel ik dit nieuws weer met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 22 tot 28 februari 2021 zijn in totaal 14.882 personen, waaronder 1.530 kinderen onder de 10 jaar, getest in de corona teststraten in de regio. In totaal testte 8,7% positief, opnieuw een daling in vergelijking met vorige week. Dat is goed nieuws.

In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.450 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 17 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Besmettingen in de opvang

Vorige week bleek een aantal cliënten in de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen het corona-virus te hebben opgelopen. Een cliënt moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar is gelukkig hersteld. De overige cliënten die bij deze personen in de buurt zijn geweest, moesten in quarantaine wat door de problematiek van de bewoners een stevige opgave is geweest. Deze maatregelen hebben gelukkig effect gehad en er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd en de quarantaine maatregelen zijn opgeheven.

Vaccinaties

In totaal zijn 38.118 mensen uit Hollands Midden gevaccineerd. Dat is 4,2% van de inwoners van Hollands Midden. Op dit moment worden 80-plussers en zorgpersoneel gevaccineerd. De GGD Hollands Midden vaccineert op drie locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn.

Inwoners die aan de beurt zijn, ontvangen een uitnodigingsbrief en daarmee kan een afspraak worden gemaakt voor vaccinatie. Mensen mogen zelf kiezen op welke vaccinatielocatie in Nederland zij zich laten vaccineren.

Inwoners uit Gouda hebben te maken gehad met de situatie dat ze na een eerste prik in Gouda voor de tweede prik niet in Gouda terecht konden. Dit werd veroorzaakt door het feit dat in het afsprakensysteem van de GGD een beperkt aantal tijdsloten was opengesteld voor de Goudse locatie. Dit is inmiddels hersteld en inwoners kunnen vragen om de afspraak alsnog in Gouda te laten plaatsvinden. Via de algemene afsprakenlijn kunnen inwoners hun afspraak alsnog omzetten naar Gouda. De GGD heeft via haar kanalen bekend gemaakt dat deze afspraken kunnen worden omgezet naar de locatie naar keuze.

Nieuwe doelgroepen gevaccineerd

Sinds zondag 28 februari 2021 worden ook zorgmedewerkers uit de wijkverpleging uitgenodigd voor vaccinatie. Zij worden gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update:                                 
maandag 1 maart
Aantal coronapatiënten niet op IC     10
Aantal coronapatiënten op IC             2
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

In het algemeen komt zowel uit landelijk onderzoek als uit de ervaring van de handhavers naar voren dat mensen minder goed aanspreekbaar zijn op het naleven van de corona-regels. Hoewel het overgrote deel van de inwoners zich houdt aan de maatregelen is er een groep die zich in toenemende mate minder laat corrigeren. De gesprekken tussen handhavers en mensen die zich niet aan de voorschriften houden worden grimmiger. Ondanks deze discussies, is het de afgelopen week relatief rustig geweest op het gebied van handhaving.

De afgelopen week zijn 11 bekeuringen uitgedeeld, waarvan 6 voor het niet dragen van een mondkapje en het niet houden van afstand. Verder is bestuursdwang toegepast om een feestje van een klein groepje jongeren in een caravan te beëindigen.

Supermarkten en feestdagen

Supermarkten verwachten op de feestdagen in april en mei grote bezoekersaantallen. Vanwege de coronapandemie is het voor de volksgezondheid van belang dat bezoekers zoveel mogelijk verspreid over de dag hun boodschappen kunnen doen, zodat zij zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Conform het collegeakkoord zijn winkels gesloten op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag maar om voldoende gelegenheid te geven aan bezoekers om rustig boodschappen te kunnen doen, zijn de supermarkten op Goede Vrijdag geopend tot 19.00 uur en op Koningsdag tot 22.00 uur. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, bij wijze van uitzondering, aanstaande Tweede Paasdag (5 april 2021), Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en Tweede Pinksterdag (24 mei 2021) langer geopend te zijn, namelijk tot 22.00 uur in plaats van tot 18.00 uur. Supermarktbezoekers kunnen zo meer verspreid over de dag hun boodschappen doen. Vanzelfsprekend kunnen deze verruimde openingstijden alleen doorgaan indien de avondklok niet langer van toepassing is.

Goudse Coronamonitor

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De sociale, economische en financiële gevolgen van het virus zijn groot. Ook in Gouda. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor Gouda is de Goudse coronamonitor ontwikkeld. Eind 2020 heeft ook de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een Gouds beeld van de gevolgen opverschillende thema’s. De Goudse coronamonitor helpt daarbij. De monitor is verzonden naar de gemeenteraad en zal donderdagmiddag beschikbaar worden via de website van de gemeente Gouda.

Onderwijs

Sinds 1 maart mogen ook scholen voor voortgezet onderwijs onder voorwaarden weer meer leerlingen ontvangen. Doordat het op school noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden, is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk op school zijn. Scholen krijgen daarom ruimte voor maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school kunnen.

In de meeste gevallen zal er voldoende ruimte zijn om leerlingen vaker te ontvangen. Het kabinet roept scholen dringend op om hierbij prioriteit te geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen op het vmbo die praktijklessen volgen.
Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Sinds 1 maart mag het mbo ook weer deels open. Dit betekent dat iedere student weer ten minste één dag per week naar school gaat. Het gaat hier dus om zowel theorielessen, praktijklessen en examens.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

1 antwoord
 1. B. de Gouda
  B. de Gouda zegt:

  Fijn dat er nu in Gouda kan worden gevaccineerd…
  Ik vond het echt schandalig dat oude mensen, 87 jaar !!! naar Leiden moesten om te worden geprikt!

  Is niet meer iets van de 21e eeuw.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie