Artikelen door ChristenUnie Gouda

, ,

U kunt op 20 februari drie Goudse vrouwelijk politici van de ChristenUnie ontmoeten

Op 20 februari 2023 hopen we een interactieve avond te organiseren. Verschillende Goudse leden van de ChristenUnie zijn voor onze partij politiek actief in verschillende bestuurslagen. Drie vrouwelijke Goudse politici hebben we uitgenodigd voor de interactieve avond. Het zijn Mirjam Bikker, lid van de Tweede Kamer en politiek leider, Djoeki van Woerden, lid van Provinciale […]

, ,

Wie heeft in de fractie oog voor wat?

Zoals u/jij misschien nog weet was onze verkiezingsslogan ‘Oog voor Gouda’. Met deze slogan laten we zien dat we als ChristenUnie-fractie oog willen hebben voor de inwoners van Gouda en voor onze mooie stad. Om ons goed te kunnen inzetten hebben we als fractieleden allemaal onze eigen blikrichting van portefeuilles waarop we betrokken zijn. Verdeling […]

, , , ,

Asielzoekerscentrum COA in gebouw De Molenwiek

Vorige week werd bekend dat het COA het gebouw De Molenwiek wil aankopen voor de vestiging van een AZC. Afgelopen maandagavond werd de commissievergadering gehouden waarin de raadsleden wensen en bedenkingen konden indienen. Namens ChristenUnie Gouda  nam ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos deel aan deze vergadering. Als woordvoeder sprak ik namens ChristenUnie Gouda […]

Het team van ChristenUnie Gouda is er klaar voor!

Afgelopen weken genoten we als CU Gouda van het zomerreces. Even geen raadsvergaderingen, commissievergaderingen, fractievergaderingen, stukken lezen. Het was tijd om te ontspannen, op vakantie te gaan, te genieten samen met familie en vrienden. We hebben een goed reces gehad en zijn klaar om aan de slag te gaan en ons in te zetten voor […]

, ,

Bronzen erepenning voor onze oud-ChristenUniewethouder Corine Dijkstra

Op 5 juli ontving onze oud-ChristenUniewethouder Corine Dijkstra de bronzen erepenning van burgemeester Verhoeve. Als ChristenUnie Gouda zijn we trots op haar verdiensten en dankbaar dat zij dit voor de stad Gouda mocht doen. Lees hieronder het persbericht dat de gemeente Gouda hierover deelde. Corine Dijkstra is bijna 6 jaar wethouder geweest van de gemeente […]

, ,

Lennart Visser nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Gouda

Afgelopen dinsdag is Lennart Visser gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van ChristenUnie Gouda. Hij volgt hiermee Anna van Popering-Kalkman op die voor ChristenUnie Gouda wethouder sociaal domein is geworden. Mirjam Roos werd gekozen tot vice-voorzitter. Lennart Visser is sinds najaar 2020 betrokken bij de ChristenUniefractie. In het dagelijks leven is hij werkzaam in het hoger onderwijs. […]

, ,

Formatieperikelen

De verkiezingen waren natuurlijk ontzettend spannend, maar de formatieperiode is dat niet minder. Ik herinner mij nog goed dat in 2014 het concept coalitieakkoord al klaarlag en kandidaat wethouders hun baan hadden opgezegd toen het beoogde college onverwachts niet doorging. Gouda Positief bleek op twee borden te schaken en koos alsnog voor een coalitie met […]