Artikelen door Christiaan Quik

, ,

van Loon locatie in Gouda ; bestemmingsplan vastgesteld

De ChristenUnie heeft ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan Ridder van Catsweg 683. Hierin zijn in plaats van 196 woningen nu 172 woningen opgenomen. De parkeerruimte is gelijk gebleven aan het plan van 196 woningen, waardoor meer ruimte ontstaat om bij de woningen te parkeren en is het risico dat het parkeren verschuift naar de omliggende buurt verminderd.   We hebben zorgvuldig nagedacht over wat voor ons […]

,

Honden wel of niet welkom in het Goudse Hout?

Als raadslid neem ik zitting in de adviescommissie van de groenalliantie. De groenalliantie beheert de natuur- en recreatiegebieden in en om Gouda, Reeuwijk en de Krimpenerwaard voor de gemeenten. De natuur- en recreatiegebieden worden drukker bezocht in deze tijden van Corona. Niet alleen door inwoners, maar zeker ook door recreanten met honden. Om dit voor […]

,

Boze bewoners bomenkap Deborah Hoeve

Op 21 januari 2021 kreeg ik van boze bewoners een mail over een bomenkap die op dat moment plaats vond in de Deborah Hoeve. Zonder communicatie en verder overleg met aanwezige bewoners werd gestart met het kappen van de bomen. In deze blog meer over deze kap en de beantwoording van de vragen van het […]

, , ,

Vliegtuigen boven Gouda; ChristenUnie gaat voor schonere luchtvaart

Ik schrijf vaker blogs over vliegtuigoverlast en vervuiling van vliegtuigen in Gouda. Schreef ik eerder deze maand blogs over machtig Schiphol en een snelweg van vliegtuigen boven Gouda, beschrijf ik in deze blog de visie van de ChristenUnie op de toekomst van de luchtvaart. Wellicht helpt dit bij het stemmen op de ChristenUnie op 17 […]

,

Een snelweg van vliegtuigen boven Gouda?

Dat is helaas toekomstmuziek die werkelijkheid kan worden. In mijn eerdere blog over de luchtvaart gaf ik aan hoe de participatie van o.a. Schiphol verbeterd moet worden om gehinderden ook serieus te nemen. In deze blog aandacht voor de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Deze ligt nog ter inzage tot en met donderdag 25 februari 2021. Het lastige […]

,

Nascheiding van afval voor Gouda geen optie; omgekeerd inzamelen wel

Aan het einde van 2020 stelden de fracties van CDA en GBG vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de voordelen van nascheiding en met de vraag of Gouda dit systeem niet beter kan invoeren. Volgens de vragen maar ook de berichten die in de sociale media verschenen vinden deze politieke partijen nascheiding (restafval en plastic afval niet meer scheiden en in 1 container […]

,

De Grutto in de Oostpolder

De ChristenUnie Gouda vindt het van belang dat naast de komst van nieuw groen ook voldoende oog is voor het bestaand groen en de bestaande natuur in en rond Gouda. Een gebied waar lang in de gemeenteraad niet over gesproken is maar wel van belang is voor o.a. natuurontwikkeling en extensieve recreatie, is de Oostpolder nabij Westergouwe. In deze blog kort […]