, ,

Antwoorden op onze vragen over uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebele

De ChristenUnie Gouda heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid.

Uit een onderzoek van Andersson Elffers Felix en Improven op verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) blijkt dat de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid bijna 40 procent hoger dan in 2020 werd ingeschat.

De hogere kosten worden veroorzaakt door taken die in 2020 nog niet werden meegerekend, nieuwe uitdagingen zoals netcongestie, taken die arbeidsintensiever zijn en/of taken die inzet in een hogere salarisschaal vergen dan vooraf inschat.

In het onderzoek zijn alleen de kosten meegenomen die decentrale overheden maken in hun eigen processen. De substantiële uitgaven die voor het klimaat- en energiebeleid moeten worden gedaan in de samenleving, de zogenaamde investeringskosten, leken niet te kwantificeren.

Wij vinden een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten voor gemeente Gouda van belang en hebben daarom vragen gesteld aan het college.

Op onze vraag naar welke taken de gemeente Gouda voor zichzelf ziet in het kader van het Klimaat en Energiebeleid (zie ook H3.1 en Bijlage C van genoemd onderzoek), antwoordt het college dat het Duurzaamheidsplan, welke eind 2024 aan de raad aangeboden zal worden, hier inzicht in zal geven. De raad is in mei 2023 geïnformeerd was over de planning inzake een duurzaamheidsplan. Tijdens de begrotingsbehandeling november 2023 werd aangegeven dat ‘gekeken naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de doorrekening en uitwerking daarvan, de raad naar verwachting eind 1e kwartaal 2024 verder kon worden geïnformeerd.’ Het college geeft aan dat de komende jaren, met de ter handneming van het Duurzaamheidsplan, duidelijk zal worden wat de bestaande inzet oplevert en wat er nodig is om de doelstellingen te halen.

In de beantwoording op onze vraag naar het inzicht over de toekomstige uitvoeringskosten van het lokale klimaat- en energiebeleid geeft het college aan dat zij inzicht wil in de middelen die de rijksoverheid (wellicht) beschikbaar gaat stellen om de verschillende doelstellingen op gebied van klimaat en energie te behalen. Het college geeft aan dat het ROB duidelijk maakt dat er een financieel gat zit tussen de inzet die mogelijk is en de inzet die nodig is om het klimaatdoel van 2050 te halen. Gouda wil echter al in 2040 CO2 neutraal zijn. Dat vraagt om extra inspanningen en het nog eerder beschikbaar hebben van financiële (rijks)middelen.

Wij concluderen dat een actueel inzicht in de taken die de gemeente voor zichzelf ziet en de hierbij behorende (toekomstige) uitvoeringskosten (en mogelijke bijdragen hiervoor vanuit het rijk) er momenteel niet is. De uitvoeringskosten zijn niet meegenomen in de (meerjaren)begroting. Wij zien uit naar het toegezegde Duurzaamheidsplan.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie