,

Afscheid van Anke Huisman en Gerard Schotanus

Fractie ChristenUnie 2010-2014

Op 26 maart was de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling. Op deze avond werd ook afscheid genomen van onze fractieleden Anke Huisman-Mak en Gerard Schotanus. Anke en Gerard hebben heel veel voor de stad mogen betekenen en we gaan hun kennis en inzet zeker missen.

Tijdens onze fractievergadering op 25 maart hebben we uitgebreid afscheid van ze genomen en Anke en Gerard bedankt voor hun inzet en collegialiteit.
Een dag later namen we als raad afscheid van hen en andere vertrekkende raadsleden en hieronder geef ik passages weer uit de toespraak van de burgemeester.

De burgemeester nam afscheid van de 18 (!!) vertrekkende raadsleden met een persoonlijke toespraak, maar gaf eerst nog wat algemene zaken mee en deed een krachtige uitspraak over tolerantie:

“Met z’n 35-en was u de afgelopen vier jaar
in de gelegenheid de koers te bepalen voor onze stad en op te treden als
vertegenwoordiger voor de andere ruim 70.000 inwoners. Dat is een voorrecht,
een eer en schept tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Want Gouda
is een veelkleurige gemeente, waarin veel mensen leven met veel verschillende
achtergronden en opvattingen. In onze stad leven ongeveer 130
nationaliteiten samen op een oppervlakte van vier bij vier en halve kilometer.
Een mooie mix van nationaliteiten en culturen, die onze stad verrijkt. Gouda is al van oudsher een
zeer verdraagzame en tolerante stad en is dat heden ten dagen nog steeds. Een
stad waar iedereen welkom is.”


Tolerantie

“Als raad stond en staat u voor alle Gouwenaars en dat geldt evenzeer
voor mij als burgemeester. Juist daarom heb ik de behoefte om als burgemeester
van Gouda iets te zeggen over de uitspraken
die vorige week zijn gedaan over de Marokkaanse gemeenschap. Uitspraken die ook
in Gouda, waar een behoorlijk aantal mensen een Marokkaanse achtergrond heeft,
tot commotie hebben geleid. Het leeft in Gouda, er wordt over gesproken en er
zijn inmiddels ruim 300 aangiftes gedaan.

En het grote probleem met deze uitspraken is dat ze zich richten tot een
hele bevolkingsgroep. Daarmee worden individueel gedrag en keuzes irrelevant
verklaard. Terwijl het juist om individueel gedrag en keuzes gaat. Mensen die zich
niet aan de regels houden, overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag
vertonen (waar trouwens Gouwenaars van alle achtergronden de gevolgen van
ondervinden) worden in dit verband aangepakt, ongeacht de nationaliteit. Ik
sluit mijn ogen niet voor de samenstelling van de dadergroep, maar ik neem als
burgemeester nadrukkelijk afstand van generaliserende uitspraken, die zich
richten tot hele bevolkingsgroepen
. Nu gaat het om de Marokkaanse
bevolkingsgroep, maar het geldt evenzeer voor uitingen van antisemitisme of
andere vormen van intolerantie. Het staat haaks op alles waar Gouda voor staat,
past niet in onze stad en ook niet in ons land.  En dat wilde ik hier graag gezegd hebben.”


Anke Huisman

1    “Anke, je begon 8 jaar geleden heel bescheiden en nog een
tikje onzeker. De bescheidenheid is gebleven, de onzekerheid niet. Je hebt je
in de loop der jaren ontwikkeld tot één van de meest zichtbare raadsleden
: zeer
gedreven, deskundig, vasthoudend en dicht bij jezelf. Je maakt verbinding
tussen abstracte idealen en de dagelijkse praktijk. In de eerste periode voerde
je een keer het woord over de vestiging van de Al Qalamschool en betoogde je
dat de keuze van een school naar je principes ook offers vraagt. Zelf fietste
je met een dikke zwangere buik en een kind voor- en een kind achterop je fiets
naar de andere kant van de stad, naar de school van je keuze. Je kreeg hiervoor
een daverend applaus van de aanwezigen. Je was lid van de zogenaamde
voorzitterspool en was dan zeer actief bij de voorbereiding van de jou
toegevallen onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een middag in het ID-college over
het jeugdbeleid met vertegenwoordigers van het hele veld. De wethouder van sociale
zaken had geen gemakkelijke aan je. Zeer vasthoudend kwam je steeds terug op de
onderwerpen, die jou na aan het hart lagen, zoals bijvoorbeeld de wachttijden
bij schuldhulpverlening. De tarieven van het trouwen in het Stadhuis waren (en
zijn misschien) je ook een doorn in het oog. Bij de ChristenUnie was je het eerste vrouwelijke
raadslid en de eerste vrouwelijke fractievoorzitter. Voor de menselijke kant
had je ook altijd aandacht. Je dacht aan de medewerkers van de griffie die van
jou na de verhuizing naar het huis van de Stad een plant kregen en je
trakteerde op Sinterklaasletters. De keuze om je niet meer kandidaat te stellen
voor de raad was moeilijk, maar je was tot de conclusie gekomen dat de balans
tussen de energie die het raadswerk kostte en wat het opleverde niet meer
klopte. Op de verkiezingsavond had je hier bijna spijt van. Wat je in de
toekomst gaat doen is nog open, vele klussen trekken je aan, zoals je zei: je
voelt je net in een snoepwinkel: zoveel lekkers om te doen. Maar in alle gevallen
zal het met volle inzet en een warm sociaal hart zijn. We zullen je in ieder
geval terugzien bij bijeenkomsten van oud-raadsleden.”


Gerard
Schotanus

“Na 16 jaar ga je nu toch echt afscheid nemen van de raad. Vier jaar geleden heb je ook al afscheid genomen, je kreeg toen een
lintje en het ereburgerschap, maar als een Heintje Davids kwam je weer terug,
maakte zelfs, tegen de  bedoelingen in,
ook deze periode weer helemaal vol.
Een
vroege herinnering aan je: (geluid van een grutto) wie weet wat dit is? Als
fractievoorzitter kwam de grutto altijd op tafel bij de begrotingsbehandeling.
Vier jaar geleden is er veel moeite gedaan om die grutto op te diepen uit de
rommelzolder van de Driestar.
In 2006
ben je voorzitter geworden van de werkgroep werkwijze raad. In die rol heb je
enorm veel werk verzet om de werkgroep die uit 8 vrije vogels bestond, bij
elkaar te houden en tot een gezamenlijk eindresultaat te brengen. En tot het
laatst toe heb je geprobeerd om de raad te krijgen tot een actievere debatvorm.
In jouw
dossiers was je zeer vasthoudend: Gouda milenniumgemeente, Gouda fairtrade
gemeente.
Je hebt de griffie bijna tot wanhoop gebracht omdat het fairtradebord
bij de verhuizing naar het Huis van de Stad zoek was geraakt. Je hebt gepleit
voor vrachtvervoer over het water, om de overlast en milieuverontreiniging door
vrachtwagens te beperken. Je hebt ervoor gezorgd dat de zonnewijzer weer een
mooi plekje kreeg. Ook jij was een van de actieve waterambassadeurs, je hebt
raadsleden aangezet deel te nemen aan de IJsselregata. je hebt het
woonwagendossier tot aan de laatste raadsvergadering behandeld. Je onderhield
vele, vele contacten in de stad. Ook thuis hield je bijeenkomsten met name bij
bepaalde hulpvragen, wat niet altijd een succes was voor het thuisfront. En als
docent tenslotte haalde je regelmatig schoolklassen naar het Huis van de Stad.
De afgelopen 4 jaar zat je in het presidium, wat veel energie heeft gevraagd.

De regio
heeft ook je grote belangstelling. Je hebt vele contacten met partijgenoten uit
andere gemeenten. En wellicht ga je de overstap maken naar de Provinciale Staten.
Een versterking van het Groene Hart in de randstad, dat is een
toekomstdroom, 
waar je je graag voor in
wilt zetten. Maar Gouda blijft altijd in je hart: als ereburger zul je je
altijd voor de stad blijven inzetten. Veel dank voor alles wat je gedaan hebt
en we zijn heel benieuwd wat we in de toekomst van je zullen horen. Het ga je
goed.”

Anita Engbers (PvdA) kreeg een lintje

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

4 antwoorden
 1. Gert van der Linden
  Gert van der Linden zegt:

  Beste Ank en Gerard,

  Hartelijk dank voor jullie gedreven en fantastische inzet. Heel veel tijd heeft dit jullie en je achterban gekost om alleen de avonden en zaterdagen door te brengen. Trots omdat jullie veel hebben bereikt als fractie. Ook de nieuwe leden van de fractie veel sterkte en Gods Zegen want dat zou niet zonder kunnen toegewenst.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  Dank voor je weblog. Bij gebrek aan goede kranten en eenzijdige berichtgeving in lokale kranten hebben we tenminste nog jouw weblog. Ga hiermee door.
  Gert, dank voor je goede woorden.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Helaas heeft de CU de plank totaal misgeslagen door de wederrechtelijke uitbreiding van Croda goed te keuren.

  Deze keuze treft omwonenden heel zwaar. Niet uit te leggen door de CU, afgezien van het wazige 'soms moet je een andere keuze maken'…..pffff

  Dan krijgt Anita Engbers ook nog een lintje. Zij kwam met drogredenen om de uitbreiding van Croda mogelijk te maken.

  Je hoeft dus nog niet te deugen om een lintje te krijgen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie