Afscheid Corine Dijkstra

Na bijna zes jaar nam onze wethouder Corine Dijkstra afscheid. Op 29 juni sprak ze de gemeenteraad toe en op 5 juli was er een afscheidsreceptie. Als dank voor haar verdiensten ontving ze van burgemeester Verhoeve een bronzen erepenning, als blijk van grote waardering.

Corine Dijkstra heeft met name veel betekend voor kwetsbare inwoners van Gouda.
Zo heeft zij zich hard gemaakt voor de realisatie van ontmoetingscentrum van Noord. Ook is door haar inzet de kwaliteit van de opvang voor dak- en thuislozen verbeterd. Daarnaast heeft Dijkstra de beweging van beschermd wonen naar een eigen plek in de wijk, ‘gewoon thuis’, actief gestimuleerd.

Als wethouder inclusie en diversiteit heeft ze ervoor gestreden dat in Gouda iedereen mee moet kunnen doen. Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je achtergrond is. Om voldoende zorgprofessionals te krijgen én te behouden heeft Corine zich intensief, samen met collega wethouder Thierry van Vugt, ingezet om HBO onderwijs naar Gouda te halen. Tijdens corona heeft zij zich intensief ingezet als onderdeel van het crisisteam. Verder heeft zij zich ingezet voor de Chocoladefabriek en Libertum en heeft zij structureel veel waardering geuit en zorg gehad voor de Goudse vrijwilligers.

We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat Corine heeft gedaan voor Gouda, voor de fractie en de ChristenUnie. Ze was voor ons een voorbeeld als integer, betrokken en bijzonder deskundig politica. Als fractie en bestuur zullen we haar ontzettend missen!

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie