Kandidatenlijst

De leden van de Goudse ChristenUnie hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. 

Anna van Popering-Kalkman is afgelopen maart verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie en staat daarom op positie één. Anna van Popering is in het dagelijks leven werkzaam als Advocaat-Partner arbeids- en ondernemingsrecht bij Bos Van Eck Advocaten in Gouda.

Nummer twee op de lijst is Lennart Visser. Lennart is nieuw in de Goudse politiek en lid van de steunfractie van de ChristenUnie en is campagneleider voor de komende verkiezingen. Hij geeft bij Driestar educatief leiding aan het onderzoekscentrum en de masteropleidingen.

De derde op de lijst is Mirjam Roos. Zij is in juli 2021 geïnstalleerd als burgerraadslid voor de ChristenUnie. Eerder was zij als fractiesecretaris bij de ChristenUnie betrokken. Mirjam is in het verleden werkzaam geweest als Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en docent Nederlands.

Gert van den Brink staat op plek vier. Ook hij is sinds afgelopen juli burgerraadslid voor de ChristenUnie. Gert is werkzaam bij Full finance consultants BV als adviseur Compliance en vaktechniek voor accountantskantoren en daarnaast docent bij de Post HBO beroepsopleiding voor accountants van Full finance opleidingen.

De vijfde plaats wordt ingenomen door Ineke Schaddelee (staat niet op de foto). Zij is sinds 2017 bestuurslid voor de ChristenUnie Gouda. Ineke is registeraccountant en werkt bij de Algemene Rekenkamer te Den Haag.

Daphne Steenbergen staat op de zesde plaats. Zij is nieuw in de Goudse politiek en lid van de steunfractie van de ChristenUnie. In het dagelijks leven is zij als VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) trainee werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als programmasecretaris grensoverschrijdende samenwerking.

Christiaan Quik, Wout Schonewille en Petra Hamm keren niet terug op een verkiesbare plek na vele jaren raadslidmaatschap. Zij zullen wel actief blijven als raadslid tot de verkiezingen in maart 2022.

Als bestuur zijn we blij dat er zoveel mensen bereid zijn om de ChristenUnie te vertegenwoordigen in Gouda. De kandidaten op de lijst zijn kundig en vertegenwoordigen een mooie mix qua expertise, ervaring, netwerk, leeftijd, geslacht en kerkelijke denominatie. We hebben er alle vertrouwen in dat de mensen die in de raad gekozen worden, zich als een goed team zullen inzetten voor onze stad.

De volledige lijst vind u hier.