,

Blijvende aandacht voor 50+ers

Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen in Gouda750. Hierover verscheen ook een artikel in het Kontakt Goudse Post.  U kunt zich voorstellen dat zo’n bericht in andere partijen en dus ook bij ons in de ChristenUnie snel de ronde doet.   

Wat er ook de redenen zijn van de partij om niet meer mee te doen aan de verkiezingen, feit is dat ze met de vier huidige zetels een grote politieke speler is in Gouda. Als partij met, zoals ze het in het krantenartikel zeggen, aandacht voor specifieke doelgroepen is zo’n zetelaantal een prestatie. Het betekent dat aandacht voor de ouderen en kwetsbaren in ons mooie Gouda belangrijk wordt gevonden.   

Om dan nu als Gouda 50 + te constateren dat die aandacht door de andere partijen voldoende is overgenomen en de partij nu op te heffen is aan de ene kant een compliment voor de Goudse politiek en aan de andere kant ook een moedig besluit. Het vraagt politieke en persoonlijke moed om te constateren dat een missie is volbracht en de partij op te heffen, al valt er natuurlijk meer te zeggen over de redenen voor de opheffing.  

Waarom zouden we hier als ChristenUnie een blog over willen schrijven? Ik had overigens eerst in gedachten om te zeggen “waarom zouden we hier commentaar bij willen leveren”. Dus niet om commentaar te geven maar om een belofte te doen:  

 Gouda 50+ meldt dat de andere politieke partijen in Gouda hun thema’s hebben overgenomen. Als ChristenUnie voelen wij de plicht om die aandacht en zorg voor ouderen en kwetsbaren levend te houden. Dat doen we nu al via portefeuille van onze eigen wethouder Corine Dijkstra. Ook al vraagt dit soms om moedige besluiten en het partij kiezen voor de zwakkeren.  

Wat betekent het verdwijnen van Gouda 50+ uit de Goudse politiek voor ons als partij? Niets meer en niets minder dan dat wij als ChristenUnie een verkiezingsbelofte moeten doen: We zullen ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 aandacht hebben voor ouderen en zwakkeren in de samenleving. U kunt er straks ons verkiezingsprogramma op naslaan. Daarnaast vragen wij niet alleen aandacht voor ouderen maar geven wij hen ook daadwerkelijk een stem in de politiek, op nummer 5 van onze nieuwe kieslijst staat Gert van den Brink (63). Hij is nu al burgerraadslid voor de ChristenUnie en wij zetten erop in dat hij ons ook in de komende periode kan vertegenwoordigen als (burger) raadslid.  

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie