Een coalitieakkoord schrijven! Hoe gaat dat in zijn werk?  

Namens de ChristenUnie mocht ik samen met Anna van Popering deelnemen aan de coalitiebesprekingen voor het akkoord 2022-2026. Voor mij persoonlijk een tijdsintensieve, maar vooral ook erg leerzame ervaring die ik niet had willen missen. In deze blog geef ik een inkijkje in hoe zoiets gaat.  

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni ’22 is het concept bestuursakkoord 22-26 behandeld in de gemeenteraad. De partijen die niet meegeschreven hebben (vroeger noemden we dit ‘de oppositie’) konden hun wensen en bedenkingen over het akkoord kenbaar maken. Om dit conceptakkoord tijdens de raadsvergadering te kunnen presenteren, is er heel wat overleg gevoerd en besproken.  

In totaal was er zo’n 40 uur overleg nodig om tot de concepttekst te komen. De gesprekken zijn gevoerd in de periode van 9 mei tot 8 juni. Van elke partij (D66, Groen Links, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA) hebben twee personen meegedaan aan de besprekingen. De gesprekken zijn gehouden onder deskundige begeleiding van oud-burgemeester Mirjam Salet.  

Tijdens de bijeenkomsten gaven verschillende ambtenaren presentaties over de onderwerpen die in het akkoord zijn opgenomen. Na de presentaties konden de afgevaardigden van de partijen vragen stellen aan de ambtenaren en onderling in gesprek gaan. De ambtenaren gaven adviezen voor het maken van bepaalde keuzes, echter de coalitiepartijen bepalen wat ze hiermee doen. Om plannen te kunnen uitvoeren is heel veel geld nodig. Het maken van een passende begroting werd gedaan tijdens de laatste dagen van de besprekingen.  

Als coalitiepartijen zijn we blij met het akkoord. We hebben constructief overleg gehad in een goede sfeer. Met elkaar willen we Gouda doorgeven. We zetten extra in op duurzaamheid, wonen, inclusie en cultuur en om dit te kunnen doen wordt de ambtelijke organisatie uitgebreid. Dit alles doen we binnen een solide financieel kader. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ook ruimte is voor invulling samen met de raad.  

Deze week (week 25) wordt de input vanuit de raad besproken. Uiterlijk 24 juni gaat het definitieve akkoord naar de raad. Daarna wordt op 29 juni het politiek oordeel gegeven en wordt het college geïnstalleerd. Klaar voor de komende vier jaar! Klaar om Gouda door te geven!

Beeld: Unsplash.com

Bron: AD 10 juni 2022

D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA zijn eruit. Er ligt een conceptakkoord op hoofdlijnen. In het conceptakkoord ‘Geef Gouda door’ presenteren de partijen hun ambities voor deze bestuursperiode. Het concept wordt eerst op 15 juni in de gemeenteraad besproken.

ChristenUnie-fractievoorzitter Van Popering: “Als ChristenUnie staat voor ons voorop dat iedere Gouwenaar kan en mag meedoen in Gouda. We zijn daarom heel blij met de extra inzet op toegankelijkheid en inclusie. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen mee mag doen en dat we in vrijheid leven. We vinden het dan ook heel waardevol dat we meer aandacht gaan geven aan bijvoorbeeld keti koti en de herdenking van de holocaust.”

Op 15 juni bespreekt de gemeenteraad het conceptakkoord. Op 29 juni wordt het akkoord besproken en op deze avond is ook de installatie van het nieuwe college voorzien. Namens de ChristenUnie zal  Anna van Popering dan geïnstalleerd worden als Wethouder.

Namens ChristenUnie Gouda hebben Anna Popering en Lennart Visser de coalitiebesprekingen gevoerd. Op 21 juni zullen de leden van ChristenUnie Gouda het akkoord bespreken tijdens de algemene ledenvergadering.

Het conceptakkoord is als PDF (853kb) te downloaden via de website van de gemeente Gouda

 

Gemeenteraad formatie, vlnr: Rolf van der Mije (GL), Anna van Popering (CU), Evert Bobeldijk (D66), Mirjam Salet (procesbegeleider), Michiel Bunnik (CDA), Rogier Tetteroo (PvdA) Beeld: Astrid den Haan

 

 

De ChristenUnie draagt Anna van Popering-Kalkman (38) voor als kandidaat-wethouder. Zij was bij de afgelopen verkiezingen lijsttrekker voor de ChristenUnie en is inmiddels bezig aan haar derde periode als raadslid. Daardoor brengt Anna van Popering veel politieke ervaring mee. Anna van Popering heeft ook de nodige maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Zij is nu nog advocaat-partner bij Bos Van Eck Advocaten. Als advocaat stond zij de afgelopen 15 jaar tal van (semi) publieke organisaties en bedrijven bij. Verder is Anna van Popering ook voorzitter van de geschillencommissie van de gemeente Capelle a/d IJssel.

Anna van Popering heeft een groot Gouds netwerk, niet alleen door haar politieke loopbaan, maar ook omdat zij al 10 jaar actief is in het Goudse bedrijfsleven. Daarnaast is zij betrokken bij de Goudse Sint Jansgemeente. Anna van Popering: “Ik zou het zou een voorrecht en een grote eer vinden om mij als wethouder voor Gouda in te zetten. Er komt veel op mij af, maar tegelijkertijd ervaar ik deze weg ook als leiding van God en voel ik mij door Hem gedragen”.

De ChristenUnie is blij dat met Anna van Popering een waardige opvolger is gevonden voor Corine Dijkstra die nu nog wethouder is voor de ChristenUnie. David Jan van Meeuwen (voorzitter ChristenUnie Gouda): “Wij zijn blij dat wij met Anna van Popering een kandidaat-wethouder hebben met stevige Goudse wortels en ruime politieke en maatschappelijke ervaring”.

Ook Corine Dijkstra is enthousiast: “Heel mooi dat Anna van Popering mij naar alle waarschijnlijkheid als wethouder gaat opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat zij met haar betrokkenheid op Gouda, haar ervaring in de raad en haar deskundigheid een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze goede stad.”

De collegeonderhandelingen zijn nog gaande. De onderhandelende partijen verwachten medio juni een concept collegeakkoord voor te leggen aan de gemeenteraad.