,

Een coalitieakkoord schrijven!

Een coalitieakkoord schrijven! Hoe gaat dat in zijn werk?  

Namens de ChristenUnie mocht ik samen met Anna van Popering deelnemen aan de coalitiebesprekingen voor het akkoord 2022-2026. Voor mij persoonlijk een tijdsintensieve, maar vooral ook erg leerzame ervaring die ik niet had willen missen. In deze blog geef ik een inkijkje in hoe zoiets gaat.  

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni ’22 is het concept bestuursakkoord 22-26 behandeld in de gemeenteraad. De partijen die niet meegeschreven hebben (vroeger noemden we dit ‘de oppositie’) konden hun wensen en bedenkingen over het akkoord kenbaar maken. Om dit conceptakkoord tijdens de raadsvergadering te kunnen presenteren, is er heel wat overleg gevoerd en besproken.  

In totaal was er zo’n 40 uur overleg nodig om tot de concepttekst te komen. De gesprekken zijn gevoerd in de periode van 9 mei tot 8 juni. Van elke partij (D66, Groen Links, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA) hebben twee personen meegedaan aan de besprekingen. De gesprekken zijn gehouden onder deskundige begeleiding van oud-burgemeester Mirjam Salet.  

Tijdens de bijeenkomsten gaven verschillende ambtenaren presentaties over de onderwerpen die in het akkoord zijn opgenomen. Na de presentaties konden de afgevaardigden van de partijen vragen stellen aan de ambtenaren en onderling in gesprek gaan. De ambtenaren gaven adviezen voor het maken van bepaalde keuzes, echter de coalitiepartijen bepalen wat ze hiermee doen. Om plannen te kunnen uitvoeren is heel veel geld nodig. Het maken van een passende begroting werd gedaan tijdens de laatste dagen van de besprekingen.  

Als coalitiepartijen zijn we blij met het akkoord. We hebben constructief overleg gehad in een goede sfeer. Met elkaar willen we Gouda doorgeven. We zetten extra in op duurzaamheid, wonen, inclusie en cultuur en om dit te kunnen doen wordt de ambtelijke organisatie uitgebreid. Dit alles doen we binnen een solide financieel kader. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ook ruimte is voor invulling samen met de raad.  

Deze week (week 25) wordt de input vanuit de raad besproken. Uiterlijk 24 juni gaat het definitieve akkoord naar de raad. Daarna wordt op 29 juni het politiek oordeel gegeven en wordt het college geïnstalleerd. Klaar voor de komende vier jaar! Klaar om Gouda door te geven!

Beeld: Unsplash.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie